De jaargangen 1961-’67 en 1969-’76 van Gruoninga toegevoegd