Lezingen Gronings Erfgoed

Lezingen Gronings Erfgoed

De afgelopen maanden hebben de Groninger Archieven samen met NGV-Groningen en andere organisaties online 13 lezingen verzorgd. Deze zijn terug te kijken op: https://www.groningerarchieven.nl/publiek/activiteiten/87-lezingen

Specifieke lezingen die extra interessant kunnen zijn voor genealogen:

Eppo van Koldam – Strop voor Harener inbreker 

Teijo Doornkamp – Boeven in de familie

Lieuwe Jongsma – Stad en Lande in slavenhandel? 

Redmer Alma – De ontfriesing van de Ommelanden