Onderzoek in de USA

Onderzoek in de USA

Datum: 16 februari 2023
Tijd: 20:00 - 22:30
Locatie: Speeltuinvereniging Selwerd
Serie onderzoek voor gevorderden

In het voorjaar van 2023 organiseren wij 5 cursussen voor NGV-leden met al enige onderzoekservaring. Dit in aanvulling op de cursussen voor beginnende onderzoekers die wij al enige keren hebben verzorgd en ook in het najaar van 2023 weer willen organiseren.

Deze avond gaat over onderzoek in de USA. De avond wordt verzorgd door Tineke vd Wege en Teijo Doornkamp

De andere cursussen zijn op 9 maart, 23 maart, 13 april en 11 mei.

Deelname en aanmelding

Voor leden van de NGV zijn aan de deelname geen kosten verbonden. Voor niet-leden bedragen de kosten €.43,- voor deelname aan alle vijf cursussen. Dit is inclusief een jaar lidmaatschap van de NGV en digitale toezending van de bladen Gens Nostra en GroninGEN. Aanmelding voor 1 of meer van de sessies kan geschieden via . De deelname is beperkt tot 15 personen per avond. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding.