Nieuwe genealogiecursus voor beginners in oktober-december 2023

Nieuwe genealogiecursus voor beginners in oktober-december 2023

In het najaar van 2023 (oktober-december) gaan we weer een beginnerscursus genealogie geven. Hoewel het een beginnerscursus heet gaat het niet alleen in op de beginselen en de meest voor de hand liggende onderwerpen, maar ook op bronnen voor aanvullende gegevens over onze voorouders. Je kan hierbij denken aan eigendom van onroerend goed, kranten en de verschillende andere onlinebronnen. De cursus is toegespitst op Groningen maar raakt ook aan onderzoek in aanliggende provincies.

  • Blok 1: Inleiding, burgerlijke stand en online zoeken daarin
  • Blok 2: Doop, trouw en begraafboeken, voogdij en oud rechterlijke archieven
  • Blok 3: Huwelijksbijlagen, bevolkingsregister, emigratie en diverse andere bronnen
  • Blok 4: Genealogische programma’s, ‘waar woonde men’, Kadaster registraties

De cursus wordt gegeven op 4 donderdagavonden vanaf 19 oktober van 19:30 tot 22:00 in het gebouw van de Speeltuin Vereniging Selwerd, Elzenlaan 72 te Groningen (andere data zijn 2 en 16 november en 7 december). Tussen de blokken zijn er opdrachten om het geleerde in praktijk te brengen en vragen beantwoord te krijgen. De kosten zijn voor niet-leden € 43,- (inclusief digitaal lidmaatschap NGV tot eind 2024) en voor leden is het gratis. Iedereen die belangstelling heeft kan zich opgeven via opgeven. Dan krijgt u dan 1 week tevoren bericht van de data en tijden voor een definitieve opgave.