NGV Kempen- en Peelland

Agenda

Eindhoven – KPL-cursus Genealogie voor Gevorderden

Startdatum: 11 september 2023
Einddatum: 25 september 2023
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Cursussen

Op maandagavond 11, 18 en 25 september 2023 vindt de cursus Genealogie voor Gevorderden plaats.

Deze cursus is bedoeld voor de gevorderde stamboomonderzoeker. Maar ook geschikt als opfriscursus en om kennis te maken met minder gebruikelijke bronnen

Workshop 1 Bestuur en rechtspraak: Schepenbank, Vrijwillige rechtspraak: erfdeling, testament en codicil, voogdijstelling, Civiele en criminele rechtspraak

Workshop 2 Grondbezit en genealogie: Juridische consequenties, Middeleeuwse bronnen: cijnsregisters, Transport en vernadering

Workshop 3 Religie en kerkelijke archieven: Katholiek en protestant, Invloed op het dagelijks leven, Bronnen: canoniek recht, classis en kerkenraad

Aanmeldingen naar de cursuscoördinator.

Cursusleider: Anton Neggers.  Prijs: leden € 29; niet-leden betalen € 45.

Eersel – Stamboomcafé KPL

Datum: 30 september 2023
Tijd: 10:30 - 12:30
Locatie: Bibliotheek Eersel, Dijk 7, 5521 AW EERSEL
Spreekuren

Samen met de Bibliotheken organiseren Bestuursleden en Ondersteuners van de afdeling Kempen- en Peelland regelmatig ‘Stamboomcafés’.

Wij helpen mensen met (eenvoudige) vragen over onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven we een voorzet om ze verder zelf te laten zoeken. Uiteraard proberen we ook de bezoekers enthousiast te maken om lid te worden van de NGV afdeling Kempen- en Peelland. TIP: sommige bezoekers zijn er al gelijk om 14 uur. Na 15 uur is het dan ook rustiger.

Wat sommigen zich niet realiseren is dat deze bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor onze leden. Dan is er tijd om rustig eens te kijken waar een lid vastloopt en hopelijk oplossingen te bieden waar het wat aan heeft.

VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN !

Meer informatie? Mail naar

Eindhoven – KPL-cursus Paleografie

Startdatum: 4 oktober 2023
Einddatum: 22 november 2023
Tijd: 13:30 - 15:30
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Cursussen

Het Bestuur heeft samen met de cursusleider en na overleg met cursisten besloten tot een iets andere opzet van de cursus Paleografie. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen beginners en gevorderden. Gebleken is dat deze twee groepen makkelijk samen de materie tot zich kunnen nemen. Bovendien zal aandacht geschonken worden aan de betekenis van de getranscribeerde teksten.

Van 4 oktober tot en met 22 november 2023 vindt van 13.30 – 15.30 uur in ’t Trefpunt acht woensdagen achter elkaar de cursus Paleografie plaats.

Aanmeldingen voor deze cursus naar de cursuscoördinator.

Cursusleider: Ben Bal. De kosten: NGV-leden € 64 en niet-leden € 88.

KPL – lezing: Geneaknowhow door de heer Paul Balm

Datum: 10 oktober 2023
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Lezingen

Wat is geneaknowhow.net?

Het doel van het platform Geneaknowhow.net is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie.
Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets, worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij toegankelijk.

Het ontstaan van geneaknowhow.net

In de tweede helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw werd op het gebied van genealogie en historie het internet als aanvullend medium in gebruik genomen. In 1997 werd door Herman de Wit de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en België ontwikkeld. In de daaropvolgende jaren was Herman met Hein Vera actief in de nieuwsgroep voor de Benelux. Samenwerking ontstond in 1999 toen gezamenlijk de site FAQ Genealogie Benelux werd ontwikkeld. Korte tijd later nam het aantal bezoekers op de beide sites dusdanig toe, dat er bereikbaarheidsproblemen ontstonden, waardoor de zaak in een stroomversnelling kwam. Gekozen werd voor het onderbrengen van beide sites op een eigen domein, iets dat in april 2000 een feit werd. De twee sites kwamen onder de ‘paraplu’ geneaknowhow.net terecht.

Waarom doen we dit?

We proberen onderzoekers nieuwe aanknopingspunten te bieden, waardoor hun onderzoek nieuwe impulsen krijgt en de kwaliteit kan toenemen. Het gevarieerde aanbod is gericht op verschillende onderzoeksaspecten en biedt een mix van kennis, inzicht, informatie, wegwijzers en hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden. Het aandachtsgebied is (maximaal) de Benelux. Sommige sites beperken zich tot een kleiner gebied.
Wij streven naar hoogwaardige informatie voor een breed publiek. Zelf hebben we vanzelfsprekend niet alle knowhow in huis. Uitgaande van het feit dat kwaliteit op den duur herkend wordt, hopen we dat anderen op enig moment hun specialistische kennis en ervaring met ons willen delen. Via het kenniscentrum geneaknowhow.net zal vervolgens elke geïnteresseerde gebruik kunnen maken van die knowhow. 

Zaal open vanaf 19.30 uur. Eventuele bibliotheekboeken aan te vragen via de bibliothecaris. Klik hier voor de catalogus van de KPL-bibliotheek.

Deurne – Stamboomcafé KPL

Datum: 28 oktober 2023
Tijd: 10:30 - 12:30
Locatie: Huis voor de Samenleving, Markt 1, 5751 BE DEURNE
Spreekuren

Samen met de Bibliotheken organiseren Bestuursleden en Ondersteuners van de afdeling Kempen- en Peelland regelmatig ‘Stamboomcafés’.

Wij helpen mensen met (eenvoudige) vragen over onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven we een voorzet om ze verder zelf te laten zoeken. Uiteraard proberen we ook de bezoekers enthousiast te maken om lid te worden van de NGV afdeling Kempen- en Peelland. TIP: sommige bezoekers zijn er al gelijk om half 11. Na half 12 is het dan ook rustiger.

Wat sommigen zich niet realiseren is dat deze bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor onze leden. Dan is er tijd om rustig eens te kijken waar een lid vastloopt en hopelijk oplossingen te bieden waar het wat aan heeft.

VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN !

Meer informatie? Mail naar

Oirschot – Stamboomcafé KPL

Datum: 11 november 2023
Tijd: 10:30 - 12:30
Locatie: Bibliotheek OIrschot, De Loop 71, 5688 EW OIRSCHOT
Spreekuren

Samen met de Bibliotheken organiseren Bestuursleden en Ondersteuners van de afdeling Kempen- en Peelland regelmatig ‘Stamboomcafés’.

Wij helpen mensen met (eenvoudige) vragen over onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven we een voorzet om ze verder zelf te laten zoeken. Uiteraard proberen we ook de bezoekers enthousiast te maken om lid te worden van de NGV afdeling Kempen- en Peelland.

Wat sommigen zich niet realiseren is dat deze bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor onze leden. Dan is er tijd om rustig eens te kijken waar een lid vastloopt en hopelijk oplossingen te bieden waar het wat aan heeft.

VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN !

Vaak komen er belangstellenden al direct om half 11. Het is dan gelijk erg druk. Als je om 12 uur komt, is de kans groot dat het een stuk rustiger is.

KPL – lezing: Onderwerp en spreker volgen na definitieve afspraak.

Datum: 14 november 2023
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Lezingen

Zaal open vanaf 19.30 uur. Eventuele bibliotheekboeken aan te vragen via de bibliothecaris. Klik hier voor de catalogus van de KPL-bibliotheek.

Geldrop – Stamboomcafé KPL

Datum: 18 november 2023
Tijd: 11:30 - 13:30
Locatie: Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94, 5664 HN GELDROP
Spreekuren

Samen met de Bibliotheken organiseren Bestuursleden en Ondersteuners van de afdeling Kempen- en Peelland regelmatig ‘Stamboomcafés’.

Wij helpen mensen met (eenvoudige) vragen over onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven we een voorzet om ze verder zelf te laten zoeken. Uiteraard proberen we ook de bezoekers enthousiast te maken om lid te worden van de NGV afdeling Kempen- en Peelland.

Wat sommigen zich niet realiseren is dat deze bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor onze leden. Dan is er tijd om rustig eens te kijken waar een lid vastloopt en hopelijk oplossingen te bieden waar het wat aan heeft.

VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN !

Waalre – Stamboomcafé KPL

Datum: 23 november 2023
Tijd: 13:30 - 15:30
Locatie: Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV WAALRE

Dit jaar voor het eerst een Stamboomcafé in Waalre!

Samen met de Bibliotheken organiseren Bestuursleden en Ondersteuners van de afdeling Kempen- en Peelland regelmatig ‘Stamboomcafés’.

Wij helpen mensen met (eenvoudige) vragen over onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven we een voorzet om ze verder zelf te laten zoeken. Uiteraard proberen we ook de bezoekers enthousiast te maken om lid te worden van de NGV afdeling Kempen- en Peelland.

Wat sommigen zich niet realiseren is dat deze bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor onze leden. Dan is er tijd om rustig eens te kijken waar een lid vastloopt en hopelijk oplossingen te bieden waar het wat aan heeft.

VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN !

Eindhoven – KPL – Ledencontactdag

Datum: 25 november 2023
Tijd: 13:30 - 16:30
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Spreekuren

Op deze zaterdagmiddag is er gelegenheid tot onderling contact, het stellen van vragen aan verschillende experts en ondersteuners.