NGV Kempen- en Peelland

Agenda

Vanwege corona was tweemaal een Nieuwjaarsbijeenkomst niet mogelijk. Hopelijk dit jaar wel.

TijdActiviteit
13.30 uurZaal open
13.50 uurWelkom door de voorzitter van KPL
Toast op het Nieuwe Jaar 2023
14.00 uurLezing met pauze: Een vreemde eend in de stamboom?
15.50 uurAfsluiting
15.55 uurTijd voor (nog meer) onderling contact en bezoek bibliotheek

Over de lezing

Een zevende zoon die Louis heet en andere ongebruikelijke namen.

Lodewijk IX, de Heilige (Saint Louis)

Het blijkt dat in het zuiden van Nederland een gebruik bestond om een zevende zoon Louis te noemen. Dit verschijnsel is aantoonbaar tussen 1650 en 1968. Het begint ermee dat aanvankelijk alleen aan een zevende zoon van een zevende zoon geneeskrachtige gaven worden toegeschreven. Dit gebruik lijkt dan langzaamaan ingekapseld te worden in de kerkelijke doopplechtigheden en steeds vaker gekoppeld te worden aan de naam Lodewijk. Dan verwatert het gebruik en is het niet langer een zevende zoon maar het zevende kind in het gezin dat Louis wordt genoemd. Weer enige tijd laten worden ook meisjes Louise genoemd. Na pakweg 1850 zien we dat kinderen vernoemd worden naar eerder Louis genoemde familieleden die zelf wel een zevende boreling waren.

De naamgeving van zevende zonen en allerlei hiermee samenhangende rituelen blijken uiteindelijk in heel Europa bekend. En dan komen ook andere namen in beeld.

De spreker Hans van den Broek zal jullie over zijn bevindingen bij meer dan 300 teruggevonden Louis’sen vertellen. En hij zal jullie deelgenoot maken van zijn andere bevindingen bij afwijkende naamgeving.

Tijdens het onderzoek naar de zevende zoon doken ook andere gebruiken bij het geven van een naam op. Zo kwam vernoeming naar een speciale heilige om ziekte te voorkomen in beeld. De Heilige Driekoningen werden om meerdere redenen populair. Ook herkende hij speciale namen om een kind voor te bestemmen voor hetzelfde vak als de vader had, met name in doktersfamilies, zoals Cosmas of Galenus.

De drie koningen

KPL – Lezing: Wie schrijft, die blijft. Over het schrijven van een familiegeschiedenis

Datum: 14 maart 2023
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Lezingen
familieboek

Wie schrijft, die blijft. Over het schrijven van een familiegeschiedenis

De indruk zou kunnen bestaan dat familiegeschiedenis een moderne eigentijdse vorm voor een genealogische publicatie is, maar schijn bedriegt. Veertig jaar geleden publiceerde het erelid van de NGV, de heer Hamers uit Nijmegen, de brochure ‘Van ordening tot familiegeschiedenis’ en hield hij lezingen over dat onderwerp. Vanwaar dan toch de steeds weerkerende be­lang­stelling? Zou het schrijven van een familiegeschiedenis echt zo’n mega-klus zijn waar iedere genealoog wel eens over denkt, maar slechts een enkeling zich aan waagt? In zijn pre­sen­ta­tie zal de spreker laten zien dat ’familiegeschiedenis’ geen eenduidig begrip is en dat ge­nea­logen veel keuzemogelijkheden hebben om hun geschiedenis vorm te geven.

Wel is het zo dat iedere keuze consequenties heeft voor het onderzoek dat aan het schrijfwerk vooraf moet gaan en voor de vorm die de publicatie zal gaan aannemen. Aan de hand van voorbeelden uit de NGV-bibliotheek, de afdelingsbibliotheek en zijn eigen boekenkast zal de spreker Jos Grimmelik­hui­zen laten zien wat anderen van hun familiegeschiedenis hebben gemaakt. Voorbeelden om na te volgen of juist niet. De kern van zijn betoog vormt een stappenplan dat hij zijn toehoorders zal voorleggen en toelichten. Een plan dat door iedereen naar behoefte en mogelijkheden kan worden gedetailleerd. Een plan ook waarvan men, zo men dat wil, onder­de­len kan toevoegen, schrappen of vervangen. Tot slot heeft de heer. Grimmelikhuizen nog een aantal tips voor wie met het schrijven van een familiegeschiedenis wil beginnen. Tips die mo­ge­lijk ook bruikbaar zijn voor wie al een flink deel van het manuscript gereed heeft.

Eindhoven – KPL-cursus Paleografie in 2023

Startdatum: 15 maart 2023
Einddatum: 19 april 2023
Tijd: 13:30 - 15:30
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Cursussen

Aanmelding voor cursus Paleografie                 

Van 15 maart tot en met 19 april 2023 vindt van 13.30 – 15.30 uur in ’t Trefpunt zes woensdagen achter elkaar de cursus Paleografie plaats. Deze cursus is op verzoek van oud-cursisten om het eerder geleerde op te frissen.

Maar als er minimaal zeven personen zijn die een beginnerscursus willen volgen, dan kan dat ook op die data. De ‘opfriscursus’ gaat dan naar het najaar 2023.

Aanmeldingen hetzij voor de beginnerscursus, hetzij voor de opfriscursus naar de cursuscoördinator.

Cursusleider: Ben Bal. De kosten zijn nog onbekend; deze hangen af van de huur van de ruimte in ’t Trefpunt in 2023. Indicatie: leden € 60 en niet-leden € 80