NGV Kempen- en Peelland

Agenda

Eindhoven – KPL-cursus Paleografie

Startdatum: 6 maart 2024
Einddatum: 24 april 2024
Tijd: 13:30 - 15:30
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Cursussen

Cursus Paleografie

Het Bestuur heeft samen met de cursusleider en na overleg met cursisten besloten tot een iets andere opzet van de cursus Paleografie. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen beginners en gevorderden. Gebleken is dat deze twee groepen makkelijk samen de materie tot zich kunnen nemen. Bovendien zal aandacht geschonken worden aan de betekenis van de getranscribeerde teksten.

Datum, tijd en plaats: woensdag 6 maart tot en met 24 april 2024, van 13.30 – 15.30 in ‘t Trefpunt.

Aanmeldingen voor deze cursus naar de cursuscoördinator. De cursus is nu volgeboekt. Je kunt je nog aanmelden en dan kom je op de wachtlijst voor als er deelnemers uitvallen en op de lijst voor de volgende gelegenheid dat de cursus gegeven wordt.

Cursusleider: Ben Bal. De kosten: NGV-leden € 64 en niet-leden € 88.

Eindhoven – KPL-cursus GensDataPro

Startdatum: 12 april 2024
Einddatum: 10 mei 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Cursussen

Cursus GensDataPro

Op vier vrijdagmiddagen vindt de cursus GensDataPro plaats: op 12, 19 en 26 april en 10 mei 2024, 13.30 – 16.00 in ´t Trefpunt, Belgiëplein,Eindhoven.

Workshop 1: Invoer
GensDataPro, stamboom aanmaken, gegevens invoeren,
hoofdscherm, helpfunctie, instellingen, Geneagram, spiek ‐
scherm, datum en datumrekenen.
Workshop 2: Foto’s
Volgorde corrigeren, getuigen invoeren, zoekscherm,
mappen en bestanden, foto’s, foto’s met namen, Dossier ‐
tabel.
Workshop 3: Selecteren
Tabellen sorteren, selectiescherm, exporteren naar Excel,
exporteren naar papier.
Workshop 4: Bronnen
Bronnen, activiteiten, objecten, invoer vanuit WieWasWie,
stamboom verwijderen.

De cursusleider is André Van Damme.  Prijs: leden betalen € 38; niet-leden  € 48. Meenemen: aansluitsnoer en laptop met internetverbinding; daarop de laatste versie van het programma GensDataPro (versie 3.0).

Aanmeldingen naar de cursuscoördinator.

Stamboomcafé bibliotheek Oirschot

Datum: 20 april 2024
Tijd: 10:30 - 12:30
Locatie: Bibliotheek OIrschot, De Loop 71, 5688 EW OIRSCHOT

Stamboomcafé in de bibliotheek van Oirschot

Samen met de bibliotheken in organiseren leden van de afdeling Kempen- en Peelland regelmatig Stamboomcafés.
Meestal in bibliotheken, maar ook in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Deze keer in de bibliotheek van Oirschot op zaterdag 20 april van 10.30 – 12.30

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bibliotheeklogo-1024x279.jpg

Wij helpen mensen met eenvoudige en moeilijke vragen over hun onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven we een voorzet om ze verder zelf te laten zoeken. Uiteraard proberen we ook de bezoekers enthousiast te maken om lid te worden van de NGV-afdeling Kempen- en Peelland.

TIP: sommige bezoekers zijn er meteen al om op de aanvangstijd. Na het eerste uur is het wat rustiger.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logog-NGV-KPL.pngVOOR LEDEN EN NIET-LEDEN !
Lidmaatschap bibliotheek niet vereist.
Toegang gratis.

Lezing: Protestanten in Brabant

Datum: 14 mei 2024
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: "t Trefpunt, zaal 2, Belgiëplein, Eindhoven

Lezing: 350 jaar Protestanten in de Peel

Spreker: Henk Roosenboom

Hoewel al in de 16de eeuw in Brabant protestanten voorkwamen, is pas vanaf 17de eeuw sprake van protestantse gemeenten, ook in het gebied van de Peel. Na de vrede van Munster in 1648 werd Brabant een onderdeel van de Republiek en werd het calvinisme de officiële publieke religie. Ondanks de bevoordeling van de protestanten op alle gebieden, bleef het aantal hervormden in Brabant klein.
Maar halverwege de 19de eeuw veranderde dat toen Jan en Nicolaas van de Griendt startten met de grootschalige vervening van de Peel. Daarbij werden aparte nederzettingen gesticht: Helenaveen en Griendtsveen. Vreemdelingen kwa­men naar Deurne om te werken in de Peel: uit Duitsland (de “Poepen”) uit Drenthe, Overijssel, Friesland en Groningen (“Oliekonten”). Een groot aantal was protestant en, hoewel de meesten seizoenarbeiders waren, waren er ook die zich definitief vestigden in Deurne. Voor die protestanten moes­ten voorzieningen getroffen worden: een kerkje, een predikant, een school. De verhouding met hun katholieke dorpsgenoten was vaak moeilijk. Waren het vóór 1795 de katholieken die zich “onderdrukt” voelden, nu waren het de protestanten die zich vaak als tweederangs burgers behandeld voelden. Naast de sociaal-economische omstandigheden en de moeilijkheden die zij ondervonden komt ook de relatie met de katholieken aan de orde. Uiteraard wordt de lezing toegelicht met vele afbeeldingen.

Henk Roosenboom is historicus en heeft diverse boeken geschreven waaronder “Ontvoerd of gevlucht?” over de zaak Sopha Alberts en “De ‘Grouwelyke misdaad’ van een Surinamse plantagehouder en zijn dochter. Een achttiende-eeuwse incestzaak”.

Nederlands-Hervormde kerk Deurne

Workshop Zoeken in België

Datum: 29 mei 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein Eindhoven
Workshops

Workshop Zoeken In België

Wonen dichtbij de Belgische grens betekent dat de kans groot is dat één of meerdere van je voorouders uit België komen. Tot 1839 behoorde Vlaams Brabant tot de Nederlanden en werd er over en weer naar werk gezocht, grond of huizen gekocht en de liefde gevonden.
Maar zoeken naar voorouders in België is niet eenvoudig. Zij hanteren een ander archiefsysteem dan wij hier in Nederland. Om ons op weg te helpen bij het zoeken hebben wij een van onze leden, André Van Damme, bereid gevonden om een workshop annex lezing te geven. André heeft veel ervaring met het zoeken in Belgische archieven aangezien al zijn familieleden uit de mannelijke lijn van voor 1903 uit België komen.
Dus bekijk alvast je eigen stamboomonderzoek en noteer waar je vastloopt in België. Met de door André besproken bronnen is het misschien mogelijk om weer een stapje verder te komen.


Opzet van de workshop:
1. Inleiding: hoe ben ik tot mijn stamboomonderzoek gekomen, waar heb ik de gegevens gevonden en hoe heb ik de gegevens verwerkt?
2. Presentatie van de verschillende bronnen in België.
2. Zelf zoeken in België.

Opmerking: De workshop beperkt zich tot het Neder­lands­talig deel van België, met name Vlaanderen. Het zoeken in het Frans- en Duitstalig deel zal niet veel anders zijn.

Datum: woensdag 29 mei 2024, 14.00 – 16.00 in ‘t Trefpunt
Docent: André Van Damme
Deelname: leden en genodigden, gratis. Maximum aantal deelnemers: 16. Aanmelding noodzakelijk:
Meebrengen: laptop met voeding en schrijfmateriaal

Lezing in twee delen: deel 1: de toekomst van de NGV, deel 2: de familiegeschiedenis van Boheemen/Bohemen

Datum: 11 juni 2024
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: "t Trefpunt, zaal 2, Belgiëplein, Eindhoven
Lezingen

Lezing in twee delen: deel 1: de toekomst van de NGV, deel 2: de familiegeschiedenis van Boheemen/Bohemen

Spreker: Peter van Boheemen, voorzitter NGV

In het eerste deel van de lezing zal Peter van Boheemen, vanuit zijn functie als voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging, vertellen over de plannen en ambities van de vereniging. De laatste jaren, is mede door de digitalisering, het beoefenen van de genealogie sterk veranderd. De NGV, die inmiddels al bijna 80 jaar bestaat, heeft haar aanbod hierop aangepast. Het accent ligt nu meer op Actieve Educatie en het digitaal doorzoekbaar aanbieden van de collecties op haar website. Peter zal het nieuwe programma aan educatieve activiteiten, waaronder de NGV Academie en de Oneline Talkshow, toelichten en eventueel de zoekmogelijkheden op de NGV-website demonstreren. Uiteraard is er de mogelijkheid om Peter vragen te stellen.

In het tweede gedeelte van de lezing gaat Peter wat vertellen over zijn eigen stamboomonderzoek. Vanaf 2012 heeft hij zich veel bezig gehouden met de historie van de familie maar ook met die van de streek waar de familie heeft gewoond. Zoals bij vele andere stambomen liep die van de familie dood bij een voorvader die aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd geboren. Pogingen om verder terug te komen bleven vruchteloos totdat in 2017 de uitdaging is aangegaan om te gaan zoeken in de belastingkohieren uit de tijd van Karel V. Ook de jaarrekeningen van kloosters en de processen voor het Hof van Holland werden doorgespit. Dit bracht boeiende puzzeltjes met zich mee, waardoor de stamboom met 150 jaar verlengd kon worden. De stamvader is nu ene Philip die omstreeks 1430 is geboren. In de presentatie worden de ervaringen met bronnen van vóór de Tachtigjarige Oorlog besproken en de grote waarde van een Y-DNA-test.

Peter is de beheerder van de website over de familie van Boheemen/Bohemen waarop onder andere onderwerpen als de Stamvader, de Familienaam en de verspreiding van de familie zijn te vinden. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan die, in kleine oplage, in eigen beheer zijn uitgegeven.

Peter van Boheemen, voorzitter NGV