NGV Kempen- en Peelland

Agenda

Eindhoven – KPL-cursus Paleografie Plus VOLGEBOEKT

Startdatum: 15 maart 2023
Einddatum: 19 april 2023
Tijd: 13:30 - 15:30
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Cursussen

Van 15 maart tot en met 19 april 2023 vindt van 13.30 – 15.30 uur in ’t Trefpunt zes woensdagen achter elkaar de cursus Paleografie Plus plaats. Deze cursus is op verzoek van oud-cursisten om het eerder geleerde op te frissen.

Aanmeldingen voor de opfriscursus naar de cursuscoördinator. VOLGEBOEKT

Cursusleider: Ben Bal. De kosten: leden circa € 53 en niet-leden € 77.

Eindhoven – KPL-cursus Aldfaer VOLGEBOEKT

Startdatum: 7 april 2023
Einddatum: 21 april 2023
Tijd: 13:30 - 16:30
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Cursussen

VOLGEBOEKT Een cursus Aldfaer I staat gepland voor 7 tot en met 21 april 2023. Drie vrijdagen ben je welkom in ’t Trefpunt van 13.30 tot 16.30 uur. De cursusleider is Johan van Hassel.

De cursusinhoud vind je op de KPL-site. Laptop met de laatste versie van het programma Aldfaer meenemen.  Aanmeldingen naar de cursuscoördinator.

KPL-leden betalen circa € 31; niet leden € 46. VOLGEBOEKT

KPL – lezing: Het Splintertje

Datum: 11 april 2023
Tijd: 20:15 - 22:00
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Lezingen

De lezing wordt voorafgegaan door de ALV. Er is een korte pauze van 20.00 – 20.15 uur.

Ons medelid Ferry Kroon is jaren bezig met een zoektocht naar de relatie van zijn familie Kroon en het geslacht (Van) Croonenburg. Hij neemt ons mee op zijn reis.

Zaal open vanaf 19.30 uur. Eventuele bibliotheekboeken aan te vragen via de bibliothecaris. Klik hier voor de catalogus van de KPL-bibliotheek.

KPL – cursus Stamboomonderzoek voor Beginners

Datum: 17 april 2023
Tijd: 19:00 - 21:30
Locatie: RHCe, Raiffeisenstraat 18, 5611 CH EINDHOVEN
Cursussen

De Volksuniversiteit regio Eindhoven biedt, in samenwerking met de afdeling Kempen- en Peelland van de NGV en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven deze cursus aan.
In vijf lessen wordt ingegaan op alles wat er komt kijken bij het opzetten van een (familie-)stamboom. De cursus is bedoeld voor beginners en voor diegenen die al eens gestart zijn, maar het onderzoek weer willen oppakken.

Data: de maandagavonden 17, 24 april en 8, 15 en 22 mei 2023.

Les 1 Inleiding in de genealogie:  de eerste opzet van een stamboom, genealogische schema’s, primaire bronnen: Burgerlijke stand (vanaf 1811), Doop-, trouw- en begraafboeken (tot 1810)

Les 2 Stamboomonderzoek: genealogische databanken op Internet (BHIC, RHCe, Wie was wie),  genealogische computerprogramma’s (Aldfaer, GensData), zoekstrategieën en bewijsvoering

Les 3 Van stamboom naar familiegeschiedenis: de aankleding van een stamboom. Secundaire bronnen: Bevolkingsregisters, Hoofdelijke omslag (vanaf 1811) Belastingregisters (voor 1810), digitale bronbewerkingen in Nederland en België

Les 4: Rechterlijke en notariële archieven: authentieke akten, rechtshandelingen, schepenbank en notaris, rondleiding in het archief

Les 5: Bijzondere bronnen en publicatie: bijzondere bronnen: Militieregisters, Patentregisters, Verklaringen van overlijden (vanaf 1811), Criminele rechtspraak, Cijnsregisters, Verpondingsregisters (voor 1810), bezoek aan archieven, het publiceren van een genealogie

Docent is de heer Anton Neggers. Kosten: € 89.

Meer informatie op de website van de Volksuniversiteit.

Eindhoven – KPL – workshop Internetgebruik voor Genealogen

Datum: 19 april 2023
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: RHCe, Raiffeisenstraat 18, 5611 CH EINDHOVEN

In de afgelopen decennia is er steeds meer informatie die voor het onderzoek van een genealoog bruikbaar is online op internet beschikbaar gekomen. Tevens zijn archieven in sneltreinvaart bezig met het scannen van een deel van hun collectie om die vervolgens digitaal ter beschikking te stellen. Hoewel archiefbezoek voor de gevorderde genealoog voorlopig ook nog nodig is, is er al erg veel thuis achter de computer beschikbaar. Een groot deel van de DTB-boeken, gescand en soms ook al getranscribeerd, maar in toenemende mate ook notarisarchieven, memories van successie, militie gegevens, schepenbank verslagen enz. enz. Ook boeken, tijdschriften, kranten, artikelen enz. komen in toenemende mate digitaal beschikbaar. Met google, Wikipedia, talloze site van heemkundeverenigingen, geschiedenis sites, sites met graven, bidprentjes, info over kerken, dorpen, kloosters enz. is er een enorme hoeveelheid nuttige informatie voor een genealoog te vinden.

In deze workshop proberen we een overzicht te geven van nuttige internetsite, wat kan waar gevonden worden, waarbij we o.a. ingaan op de belangrijkste sites, archieven, sites met lezingen, workshops en cursussen, en erg belangrijk overzicht sites waar lijsten worden bijgehouden van honderden voor genealogen interessante sites. Ook zullen we online een aantal belangrijke sites laten zien en hoe u hierin kunt zoeken. Tot slot zullen we ook aandacht besteden aan Duitse en Belgische sites en de rest van de wereld.

Op onze NGV-KPL internetsite zal een Excel file gepubliceerd worden waar u alle links die behandeld worden kunt vinden gecategoriseerd met labels, aangevuld met vele interessante sites, in totaal bijna 500 links.

De workshop heeft een beperkt aantal plaatsen (maximaal 15), aanmelding is noodzakelijk via het secretariaat.
Benodigdheden: laptop met voeding en schrijfblok.
Docenten: Karel Spee en Anton Neggers

Veldhoven – Stamboomcafé KPL

Datum: 6 mei 2023
Tijd: 11:00 - 13:00
Locatie: Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2, 5501 KA VELDHOVEN

Samen met de Bibliotheken organiseren Bestuursleden en Ondersteuners van de afdeling Kempen- en Peelland regelmatig ‘Stamboomcafés’.

Wij helpen mensen met (eenvoudige) vragen over onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven we een voorzet om ze verder zelf te laten zoeken. Uiteraard proberen we ook de bezoekers enthousiast te maken om lid te worden van de NGV afdeling Kempen- en Peelland.

Wat sommigen zich niet realiseren is dat deze bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor onze leden. Dan is er tijd om rustig eens te kijken waar een lid vastloopt en hopelijk oplossingen te bieden waar het wat aan heeft.

VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN !

KPL – lezing: Mijn NSB opa

Datum: 9 mei 2023
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Lezingen

In deze meimaand een lezing over een NSB-gezin. We laten de spreker aan het woord:

Mijn naam is Paul Strack van Schijndel en ik schrijf en blog over mijn opa. Mijn opa was fout. Het verhaal dat ik vertel berust op feiten. En als je alles bij elkaar optelt dan is er slechts een conclusie mogelijk: de man was fout. Ik studeerde Taal- en literatuurwetenschappen in Tilburg en vervolgens Communicatiewetenschap in Amsterdam. Nu werk ik als docent Sportcommunicatie bij Fontys te Tilburg. Ik woon in Eindhoven en mijn bouwjaar is 1961.

In 2018 verschijnt van zijn hand het boek Mijn NSB opa. Dit boek gaat niet alleen over een foute familie in oorlogstijd, het is ook een speurtocht naar dit verleden, die de auteur alleen kan maken omdat zijn vader van bijna 90 na een leven van zwijgen besluit mee te werken. Maarten van Rossem schreef het voorwoord:

Mijn NSB opa wijkt fundamenteel af van het bekende, tragische verhaal van de kinderen van NSB’ers die er een leven lang niet in slaagden uit de schaduw van de NSB-vader te komen, en dat is niet omdat het hier niet gaat om een kind maar een kleinkind. Paul Strack van Schijndel wist helemaal niet dat zijn grootvader een NSB’er was. Hij komt er toevallig achter dat een oom van hem als SS’er aan het Oostfront is gesneuveld. Dan gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag hoe dat mogelijk was. Vervolgens wordt langzaam duidelijk dat zijn grootvader de kwade genius in de familie was, niet alleen een collaborateur maar ook een uiterst onaangenaam mens. Tot zijn verbazing is zijn eigen vader, die onder zijn NSB-vader heeft geleden, bereid om hem op zijn zoektocht te vergezellen. Zo komt hij nader tot zijn vader, die het onaangename verleden altijd heeft verzwegen, en wordt zijn gecompliceerde familiegeschiedenis hem duidelijk. Mijn NSB-Opa is een zeer leesbare, bijzondere familiegeschiedenis.’ Maarten van Rossem

Zaal open: 19.30 uur

Geldrop – Stamboomcafé KPL

Datum: 13 mei 2023
Tijd: 11:00 - 13:00
Locatie: Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94, 5664 HN GELDROP
Spreekuren

Samen met de Bibliotheken organiseren Bestuursleden en Ondersteuners van de afdeling Kempen- en Peelland regelmatig ‘Stamboomcafés’.

Wij helpen mensen met (eenvoudige) vragen over onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven we een voorzet om ze verder zelf te laten zoeken. Uiteraard proberen we ook de bezoekers enthousiast te maken om lid te worden van de NGV afdeling Kempen- en Peelland.

Wat sommigen zich niet realiseren is dat deze bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor onze leden. Dan is er tijd om rustig eens te kijken waar een lid vastloopt en hopelijk oplossingen te bieden waar het wat aan heeft.

VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN !

Eindhoven – KPL-cursus GensDataPro

Startdatum: 2 juni 2023
Einddatum: 23 juni 2023
Tijd: 13:30 - 15:30
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Cursussen

Vier vrijdagmiddagen vindt de cursus GensDataPro plaats: op 2, 9, 16 en 23 juni 2023 in Eindhoven.

Workshop 1: Invoer
GensDataPro, stamboom aanmaken, gegevens invoeren,
hoofdscherm, helpfunctie, instellingen, Geneagram, spiek ‐
scherm, datum en datumrekenen.
Workshop 2: Foto’s
Volgorde corrigeren, getuigen invoeren, zoekscherm,
mappen en bestanden, foto’s, foto’s met namen, Dossier ‐
tabel.
Workshop 3: Selecteren
Tabellen sorteren, selectiescherm, exporteren naar Excel,
exporteren naar papier.
Workshop 4: Bronnen
Bronnen, activiteiten, objecten, invoer vanuit WieWasWie,
stam boom verwijderen.

De cursusleider is André Van Damme.  Prijs: leden betalen circa € 39; niet-leden  € 49. Meenemen: aansluitsnoer en laptop met internetverbinding; met daarop de laatste versie van het programma GensDataPro.

Aanmeldingen naar de cursuscoördinator.

KPL – lezing: Onderwerp en spreker volgen na definitieve afspraak.

Datum: 13 juni 2023
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN
Lezingen

Zaal open vanaf 19.30 uur. Eventuele bibliotheekboeken aan te vragen via de bibliothecaris. Klik hier voor de catalogus van de KPL-bibliotheek.