NGV Kempen- en Peelland

Bestuur

Bestuurspagina

Op deze Bestuurspagina staat:

Samenstelling

Na de AfdelingsLedenVergadering van 14 november 2023 ziet het bestuur van NGV-afdeling Kempen- en Peelland er als volgt uit:

Functie / belangrijkste taak Naam E-mail
Voorzitter Anton NeggersDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bestuur-Anton.jpg mail
Secretaris Peter Roosenboom mail
Penningmeester Karel SpeeDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bestuur-karel-1.jpg mail
     
Lid Anja van den Boom                Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bestuur-AvdB-2023-scaled.jpg mail
Lid, public relations, Sociale Mediacoördinator, Vicevoorzitter Carola Cauven – van BalkomDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bestuur-carola-pasfoto.jpg mail

Lid, Cursuscoördinator

Ferry Kroon mail

Lid

Tony Klomp                                                                        mail

Postadres secretariaat: Vluttersven 15, 5646 HX Eindhoven

Naar boven

Andere taken in het Bestuur

BestuurstakenNaamE-mail
Afdelingsafgevaardigde, redacteur De Twee KwartierenAnton Neggersmail
Ledenadministratie, webredacteurPeter Roosenboommail
Eindredacteur De Twee KwartierenPeter Roosenboommail
Contactpersoon ‘t Trefpunt, cursuscoördinatieFerry Kroonmail
WebredacteurKarel Speemail
Bibliothecaris, plv. afdelingsafgevaardigdeKarel Spee mail
Vicevoorzitter, facebookCarola Cauvenmail
Audio-visuele ondersteuning, ontsluiting schepenakten (RHCe)Tony Klomp">mail

Naar boven

Vergaderdata 2024

11 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 15 augustus, 19 september, 17 oktober en 21 november, 19 december

Naar boven

Rooster van aftreden

Volgens de statuten worden bestuursleden voor een periode van 3 jaar benoemd. Daarna zijn ze aftredend. Ze kunnen zich herkiesbaar stellen en vervolgens door de ALV herbenoemd worden.

Klik hier om het rooster van aftreden te bekijken.

Naar boven