NGV Kempen- en Peelland

Bestuur

Bestuurspagina

Op deze Bestuurspagina staat:

Postadres secretariaat: Wamberg 48, 5653 KV Eindhoven

Samenstelling

Na de Afdelingsledenvergadering van 10 mei 2022 ziet het Bestuur van KPL er als volgt uit:

Functie / belangrijkste taak Naam E-mail
Voorzitter Anton NeggersDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bestuur-Anton.jpg mail
Secretaris Dik JagerDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bestuur-Dik.jpg mail
Penningmeester Karel SpeeDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bestuur-karel-1.jpg mail
Lid, Public Relations Peter RoosenboomDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bestuur_peter-1.jpg mail
Lid, Cursuscoördinator Ria van DingenenDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bestuur-ria.jpg mail
Lid, Sociale Mediacoördinator Carola Cauven-van BalkomDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bestuur-carola-pasfoto.jpg mail
Vacature      

Naar boven

Andere taken in het Bestuur

BestuurstakenNaamE-mail
AfdelingsafgevaardigdeAnton Neggersmail
Plv. Afdelingsafgevaardigde en VicevoorzitterPeter Roosenboommail
Eindredacteur De Twee KwartierenPeter Roosenboommail
Contactpersoon Evenementencommissie en ‘t TrefpuntRia van Dingenenmail
Webredacteur en LedenadministratieDik Jagermail
BibliotheekKarel Spee mail

Naar boven

Vergaderdata 2023

19 januari, 16 februari, 6 april, 11 mei, 2 juni, 7 september, 19 oktober en 7 december

Naar boven

Rooster van aftreden

Volgens de statuten worden bestuursleden voor een periode van 3 jaar benoemd. Daarna zijn ze aftredend. Ze kunnen zich herkiesbaar stellen en vervolgens door de ALV herbenoemd worden.

Klik hier om het rooster van aftreden te bekijken.

Naar boven