NGV Kempen- en Peelland

Afdelingstijdschrift

De Twee Kwartieren

LEZEN OF DOWNLOADEN

Om het laatste nummer van De Twee Kwartieren te lezen of te downloaden klik HIER of klik op nevenstaande afbeelding van de voorpagina.


Op deze pagina gaat het over het genealogisch tijdschrift van onze afdeling:

In 1993 werd het summiere mededelingenblad van de afdeling Kempen- en Peelland vervangen door een papieren afdelingstijdschrift. In 2014 is door de toenmalige Redactie en Bestuur gekozen voor een genealogisch tijdschrift waarvan de inhoud naast Bestuursmededelingen ook genealogische artikelen zou bevatten die interessant zijn voor de KPL-leden. Als naam is toen De Twee Kwartieren gekozen. Na 2019 heeft het Bestuur besloten alleen nog maar digitale uitgaven te versturen.

Naar boven

Artikelen

Een van de slogans van de NGV is ‘Ontdek je eigen verhaal’. En dat is wat wij genealogen doen, het verhaal ontdekken van onze ouders en voorouders. In De Twee Kwartieren kun je dat eigen verhaal kwijt. De mooie, spannende verhalen over het voorgeslacht, de familieverhalen die toch vaak niet helemaal waar waren, de drama’s in de familie, de helden en de criminelen, de goede tijden van vrede en voorspoed en de zware tijden van oorlog en rampen. Dat kunnen ook verslagen zijn van hoe je hordes moest overwinnen om verder te komen, van de verre reizen naar de plaats waar de voorouders vandaan kwamen die ooit naar ons land immigreerden. Het kunnen tips zijn voor de medegenealogen om nieuwe bronnen aan te boren, om de weg te vinden in speciale archieven.


Waar moet een artikel aan voldoen?
Er moet een duidelijk verband zijn met de genealogie, het gaat over je voorgeslacht of over hoe we onze hobby bedrijven. Jouw artikel kan over onze regio gaan maar ook over ver daar buiten, want onze leden of hun voorouders komen vaak zelf uit uit een andere streek, of uit een ander land of continent. Het artikel beschrijft vooral de personen uit je voorgeslacht maar ook over de leefomstandigheden in brede zin. Het artikel is nog niet eerder gepubliceerd. Uiteraard helpt de redactie je om het artikel zo nodig te verbeteren of aan te passen. In het algemeen plaatsen we de artikelen ongewijzigd en eventuele wijzigingen gaan in overleg met de auteur.


Hoe lever je het artikel aan?
De meesten van onze schrijvers maken prachtige Word-documenten. Dat mag, maar het is echt niet nodig want ons blad wordt vormgegeven met het DTP‐pakket Scribus. Je kopij wordt zonder opmaak overgezet. Dus elk tekstformaat is goed.


Naar boven

Voetnoten niet linken in de tekst
De afbeeldingen mag je in de tekst plaatsen, maar om scherpe afbeeldingen te krijgen ontvangen we de afbeeldingen liever ook afzonderlijk, bij voorkeur in png‐formaat. Vooral jpg en jpeg geeft veel verlies van scherpte. Hoe hoger de resolutie van de afbeelding, hoe beter. Uiteraard is de afbeelding vrij van rechten.
Inzending per e‐mail naar de redactie.

Auteurskopie
Het verhaal bereikt onze 250 lezers en je ontvangt van ons als auteur een PDF van je artikel met een omslag van De Twee Kwartieren met daarop een afbeelding uit je artikel. Deze PDF kunt u geheel naar eigen inzicht printen, laten drukken of digitaal verzenden naar familie en vrienden.

Naar boven

Index op artikelen, auteursnamen en familienamen

Voor jullie is hier een index van alle genealogische artikelen (alfabetisch op titel) te downloaden.

Bovendien staat hier een alfabetische index van de auteurs. De nummers 1, 2, 3 en 4 na het jaartal verwijzen naar respectievelijk het maart-, juni, september- en decembernummer.

In het bestand dat je hier kunt downloaden, staan alfabetisch familienamen en personen. Ze komen uit jaargangen 1993-2006. De nummers 1, 2, 3 en 4 na het jaartal verwijzen naar respectievelijk het maart-, juni, september- en decembernummer. In één van de kolommen staat soms de code K-S-M-G. Dat betekent dat de naam voorkomt in een Kwartierstaat, Stamreeks, Moederslijn en/of Genealogie.

Naar boven

Edities van 2001 tot heden

maartnummerjuninummerseptembernummerdecembernummerextra nummer
maart 2024
maart 2023juni 2023september 2023december 2023
maart 2022juni 2022september 2022december 2022Duits schrift
maart 2021juni 2021september 2021december 2021
maart 2020juni 2020september 2020december 2020covidspecial
maart 2019juni 2019september 2019december 2019
maart 2018juni 2018september 2018december 2018
maart 2017juni 2017september 2017december 2017
maart 2016juni 2016september 2016december 2016
maart 2015juni 2015september 2015december 2015
maart 2014juni 2014september 2014december 2014
maart 2013juni 2013september 2013december 2013
maart 2012juni 2012september 2012december 2012
maart 2011juni 2011september 2011december 2011
maart 2010juni 2010september 2010december 2010
maart 2009juni 2009september 2009december 2009
maart 2008juni 2008september 2008december 2008
maart 2007juni 2007september 2007december 2007
maart 2006juni 2006september 2006december 2006
maart 2005juni 2005september 2005december 2005
maart 2004juni 2004september 2004december 2004
maart 2003juni 2003september 2003december 2003
maart 2002juni 2002september 2002december 2002
maart 2001juni 2001september 2001december 2001

Naar boven

Edities van 1993 t/m 2000

Naar boven