NGV Kempen- en Peelland

Afdelingsvergaderingen

ALV

De afdeling Kempen- en Peelland houdt statutair 2x per jaar een AfdelingsLedenVergadering (ALV). Eén in het voorjaar en één in het najaar. Bij beide vergaderingen staat de Algemene Vergadering van de NGV op de agenda. Tijdens de voorjaars ALV wordt het jaarverslag besproken, terwijl bij de najaars ALV het Bestuur de afdelingsbegroting behandelt. Elke ALV kunnen mutaties in het bestuur worden goedgekeurd. Van tevoren krijgen de KPL-leden de agenda en de bijbehorende stukken per mail toegestuurd. De mogelijkheid bestaat dat er vanwege raadpleging van de leden een extra ALV wordt gehouden.

Op deze pagina vinden jullie:

Naar boven

Geplande afdelingsvergaderingen

In 2022 staat de voorjaars ALV gepland voor10 mei en die in het najaar voor 8 november. Deze vergaderingen duren niet zo lang, daarom worden ze gevolgd door een lezing of een aantal korte voordrachten van leden.

Naar boven

Agenda en stukken

Hier volgen de agenda en de stukken van de eerstvolgende ALV: bijlage bij agendapunt 2 en bijlage bij agendapunt 3.

Notulen ALV

In 2020 zijn vanwege Covid geen fysieke ledenvergaderingen gehouden. De leden werden via e-mail geraadpleegd over bestuursbesluiten en hebben goedkeurig gegeven aan notulen, begrotingen en jaarverslagen.

Naar boven

Jaarverslagen

Naar boven