NGV Kempen- en Peelland

Afdelingsvergaderingen

AfdelingsLedenVergadering

De afdeling Kempen- en Peelland houdt statutair 2x per jaar een AfdelingsLedenVergadering (ALV). Eén in het voorjaar en één in het najaar. Bij beide vergaderingen staat de Algemene Vergadering van de NGV op de agenda. Tijdens de voorjaars-ALV wordt het jaarverslag besproken, terwijl bij de najaars-ALV het bestuur de afdelingsbegroting behandelt. In elke ALV kunnen mutaties in het bestuur worden goedgekeurd. Van tevoren krijgen de leden de agenda en de bijbehorende stukken per mail toegestuurd. De mogelijkheid bestaat dat er een extra ALV wordt gehouden om de leden te raadplegen bij belangrijke besluiten.

Op deze pagina vinden jullie:

Naar boven

Geplande afdelingsvergaderingen

In 2024 staat de voorjaars-ALV gepland op 9 april en die in het najaar op 12 november. Deze vergaderingen duren ongeveer een half uur, daarom worden ze gevolgd door een lezing of een aantal korte voordrachten van leden.

Naar boven

Agenda en stukken

De agenda en de stukken voor de ALV worden voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan de leden toegezonden en ook op deze plaats downloadbaar gemaakt.

Notulen ALV

Naar boven

Jaarverslagen

Naar boven