NGV Kempen- en Peelland

Cursussen

De NGV-afdeling Kempen‐ en Peelland organiseert zeven cursussen op genealogisch gebied voor leden en belangstellenden.
De cursussen Stamboomonderzoek voor beginners en voor gevorderden worden door onze afdeling gegeven in samenwerking met de Volksuniversiteiten Eindhoven en Helmond en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, aanmelding via de Volksuniversiteit Eindhoven resp. de Volksuniversiteit Helmond.

De overige cursussen worden gegeven in ´t Trefpunt, Belgiëplein Eindhoven. De cursussen starten als het minimum aantal deelnemers van 7 bereikt is. De prijs van deze cursussen is voor de leden gelijk aan de kostprijs, niet‐leden betalen een toeslag. Aanmelding en inlichtingen bij de cursuscoördinator.

Cursusaanbod
Het betreft de volgende cursussen:

De cursuskosten variëren afhankelijk van aantal uren en de huur van de locatie. De actuele prijzen staan in De Twee Kwartieren en in de Agenda.

Stamboomonderzoek voor Beginners

Deze cursus is bedoeld voor mensen die de eerste schreden gaan zetten in het stamboomonderzoek.

Workshop 1 Inleiding in de genealogie

Workshop 2 Praktijk van het stamboomonderzoek

Workshop 3 Van stamboom naar familiegeschiedenis

Workshop 4 Rechterlijke en notariële archieven

Workshop 5 Bijzondere bronnen en publicaties

Vijf bijeenkomsten van 2,5 uur inclusief rondleiding in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Cursus in Eindhoven: docent: Anton Neggers in samenwerking met de Volksuniversiteit Eindhoven en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Meer informatie en aanmelding op de website van de Volksuniversiteit Eindhoven.

Cursus in Helmond: docent: Karel Spee in samenwerking met de Volksuniversiteit Helmond en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Meer informatie en aanmelding op de website van de Volksuniversiteit Helmond.

Naar boven

Genealogie voor Gevorderden

Deze is gericht op de gevorderde stamboomonderzoeker. Maar ook geschikt als opfriscursus en om kennis te maken met minder gebruikelijke bronnen

Workshop 1 Bestuur en rechtspraak: Schepenbank, Vrijwillige rechtspraak: erfdeling, testament en codicil, voogdijstelling, Civiele en criminele rechtspraak

Workshop 2 Grondbezit en genealogie: Juridische consequenties, middeleeuwse bronnen: cijnsregisters, Transport en vernadering

Workshop 3 Religie en kerkelijke archieven: Katholiek en protestant, Invloed op het dagelijks leven, Bronnen: canoniek recht, classis en kerkenraad

Docent: Anton Neggers in samenwerking met de Volksuniversiteit en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Meer informatie en aanmelding op de website van de Volksuniversiteit Eindhoven.

Naar boven

Paleografie

Leer de oude handschriften lezen. Noodzakelijk om de akten voor de Franse tijd te lezen en te begrijpen.

Deze cursus is zo opgezet dat zowel beginners als gevorderden samen deze handschriften kunnen bestuderen. Wekelijks maak je op de cursus en thuis enkele oefeningen. Deze worden vervolgens tijdens de les behandeld en toegelicht.

Docent: Ben Bal; cursus in acht middagen van 2 uur in ‘t Trefpunt.
Actuele gegevens: in de agenda en in De Twee Kwartieren
Aanmelding per e-mail bij de cursuscoördinator

Naar boven

Aldfaer I en II

Aldfaer I Deze cursus is gericht op de beginnende gebruiker of de gebruiker met enige ervaring met het genealogische programma Aldfaer.
Onderwerpen zijn onder andere: installatie, start met de stamboom, werken met Gedcom en MyHeritage, koppelen van afbeeldingen en documenten, het maken van rapporten en overzichten.
Aldfaer II Aansluitende vervolgcursus gericht op de geavanceerde mogelijkheden van Aldfaer met als onderwerpen onder andere:
onderhoud van de gegevens, tekstverdraaiing, groepen Aldfaer I en II maken, bonusrapporten, koppeling met smartphone en tablet, maken van een website, groot formaat overzichten maken, zelf rapporten maken.

Docent: Johan van Hassel; beide cursussen beslaan drie middagen van 3 uur in ‘t Trefpunt.
Actuele gegevens: in de agenda en in De Twee Kwartieren
Aanmelding per e-mail bij de cursuscoördinator

Naar boven

GensDataPro

Deze cursus is gericht op de beginnende gebruiker of de gebruiker met enige ervaring met GensDataPro, het genealogische programma van de NGV. In de cursus wordt GensDataPro versie 3.0 gebruikt.

Workshop 1 Invoer: GensDataPro, stamboom aanmaken, gegevens invoeren, hoofdscherm, helpfunctie, instellingen, geneagram, spiekscherm, datum en datumrekenen.

Workshop 2 Invoer: foto’s, volgorde corrigeren, getuigen invoeren, zoekscherm, mappen en bestanden, foto’s, foto’s met namen, dossiertabel.

Workshop 3 Uitvoer: Tabellen sorteren, selectiescherm, exporteren naar Excel, exporteren naar papier.

Workshop 4 Bronnen: Bronnen, activiteiten, objecten, invoer vanuit WieWasWie, stamboom verwijderen.

Docent: André Van Damme; op vier dagdelen van 2,5 uur in ‘t Trefpunt.
Actuele gegevens: in de agenda en in De Twee Kwartieren.
Aanmelding per e-mail bij de cursuscoördinator

Naar boven