NGV Friesland

Afdeling

Het werkgebied van de NGV Afdeling Friesland komt overeen met de gelijknamige provincie. Maar zoals elders aangegeven wonen veel mensen met Friese voorouders niet in dezelfde streek als hun voorouders. Wat dat betreft delen wij de eer met de NGV Afdeling Groningen, waar zich hetzelfde verschijnsel heeft voorgedaan. Friezen en Groningers hebben veel gemeen! Wij houden goede contacten met alle afdelingen van de NGV en hebben niet de minste behoefte om in afzondering te gaan.