NGV Friesland

Agenda

Excursie Bolsward

Datum: 7 september 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Cultuur Historisch Centrum De Tiid Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward
Afdelingsbijeenkomst

De NGV afdeling Friesland organiseert dit najaar in samenwerking met het Genealogysk Wurkferbân een excursie naar Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward. Op het programma staat (1) een informatieve presentatie van het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân onder leiding van archivaris Jack de Vries en (2) een bezoek aan het Museum De Tiid.

Tegeltableau aardewerkfabriek. Foto: Collectie Bouwe van der Meulen.

Vooral leden met banden in de zuidwesthoek van onze afdeling komen nu aan hun trekken! In één van de markantste historische monumenten van Friesland is sinds september 2021 het Cultuur Historisch Centrum De Tiid gevestigd. Eeuwenlang diende dit pand in het centrum van Bolsward, dat gereed kwam in 1617, als stadhuis. Thans omvat het een bibliotheek, het gemeenteloket en gemeentearchief, het Museum De Tiid met winkel, een VVV-informatiepunt, een auditorium, trouwzaal, vergaderruimtes en een horeca-gelegenheid.

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân verzamelt en bewaart archieven, kranten en foto’s van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân en buurgemeente De Fryske Marren en zijn inwoners. Maar ook honderden archieven van allerlei verenigingen, bedrijven, kerken en scholen. U vindt er bijvoorbeeld een complete serie originele Leeuwarder Couranten vanaf 1752. Met elkaar zo’n acht kilometer archiefstukken met naar schatting 80 tot 100 miljoen documenten. Archivaris Jack de Vries zal uiteenzetten wat hiervan digitaal dan wel niet-digitaal toegankelijk is gemaakt of nog zal worden gemaakt.

In verband met opgave van het aantal deelnemers is aanmelden nodig. Deelname is kosteloos; de NGV betaalt voor de gelegenheid koffie en de toegangsprijs van het museum. Profiteer daarvan.

Aanmelden: bij de secretaris van de NGV afdeling Friesland via de mail op , uiterlijk 31 augustus 2024.

NGV Schepperle Award 2024

Datum: 12 oktober 2024
Tijd: 12:00 - 18:00
Locatie: Van Swinderenhuijs, Groningen
Nederlandse Genealogische Vereniging

Het hoofdbestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging kent vanaf 2023 jaarlijks een prijs toe aan een persoon die zich op het gebied van de familiekunde (genealogie), genetica en/of heraldiek heeft onderscheiden. Aan de Award is een geldprijs van 500 euro verbonden. Een verslag van de NGV Schepperle Award 2023 staat in Gens Nostra 2024 – Jaargang 79 nummer 1 blz. 4-8. Het reglement voor de nominatie voor de NGV Schepperle Award 2024 is te vinden in Gens Nostra 2024 – Jaargang 79 nummer 2 blz. 67 en op de homepage van de website www.ngv.nl

Van Swinderenhuijs, Groningen. Foto: Bouwe van der Meulen

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de NGV afdeling Groningen met assistentie van de NGV afdeling Friesland en de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel. Schrijf u (zodra de inschrijving wordt opengesteld) tijdig in voor de bijeenkomst op 12 oktober 2024 indien u de uitreiking wilt bijwonen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in verband met de capaciteit van de zaal. Toewijzing geschiedt na betaling (eigen bijdrage 15 euro per persoon) op volgorde van binnenkomst.

Afdelingsbijeenkomst oktober 2024

Datum: 19 oktober 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Afdelingsbijeenkomst

Dit wordt een bijeenkomst met een lezing. Nadere informatie volgt.

Bijeenkomst Genealogysk Wurkferbân oktober 2024

Datum: 26 oktober 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Nog onbekend
Genealogysk Wurkferbân

Dit wordt een bijeenkomst met een lezing. Nadere informatie volgt.

Afdelingsledenvergadering november 2024

Datum: 16 november 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Afdelingsbijeenkomst

Dit wordt een afdelingsbijeenkomst met tienminutenpraatjes. Voorafgaand aan de tienminutenpraatjes zal een afdelingsledenvergadering worden gehouden. De agenda hiervoor treft u aan in ons afdelingsblad 11 en 30, dat in oktober verschijnt. Normaliter komen aan de orde: opening en mededelingen; verslag van de vorige afdelingsledenvergadering; afdelingsbegroting komend jaar; bestuurszaken NGV afdeling Friesland; stukken voor de algemene vergadering van de NGV eind november; wat verder ter tafel komt / rondvraag; sluiting.

Tienminutenpraatjes: wilt u iets presenteren als resultaat van uw eigen onderzoek, dan kunt u zich aanmelden (bij de secretaris) voor een tienminutenpraatje, dat best langer dan tien minuten mag duren, zeg maximaal een half uur, maar een middag hoeft u er niet mee te vullen.

De bijeenkomst is tevens contactmiddag voor leden van de NGV en belangstellenden, om kennis te maken en informatie uit te wisselen.

Bijeenkomst Genealogysk Wurkferbân november 2024

Datum: 30 november 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Nog onbekend
Genealogysk Wurkferbân

Dit wordt een bijeenkomst waarin het Genealogysk Jierboek 2024 wordt gepresenteerd. Nadere informatie volgt.

Afdelingsbijeenkomst december 2024

Datum: 14 december 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Afdelingsbijeenkomst

Dit wordt een bijeenkomst met een lezing. Nadere informatie volgt.