NGV Friesland

Agenda

Fries zilver en Erfgoed Fundaasje

Datum: 8 april 2023
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Genealogysk Wurkferbân

In deze bijeenkomst van het Genealogysk Wurkferbân komen twee sprekers aan het woord: Sytze van der Meulen: over Fries Zilver en G. Brouwer: over Erfgoed Fundaasje. Details volgen te zijner tijd.

Afdelingsledenvergadering

Datum: 15 april 2023
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Afdelingsbijeenkomst

Informatie over agenda en stukken verschijnt in 11 en 30 nummer 110, jaargang 28 nr. 2 – april 2023.