NGV Friesland

Agenda

Kleurrijke verhalen uit de Friese kerkgeschiedenis

Datum: 21 oktober 2023
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Afdelingsbijeenkomst

Marie-Anne de Harder werd in 1950 geboren in Den Haag. Na haar middelbare school deed zij de lerarenopleiding VL-VU in Amsterdam. Daarna is ze lange tijd docent geschiedenis geweest in Utrecht. Op latere leeftijd heeft ze haar studie geschiedenis afgerond aan de Universiteit van Groningen met een proefschrift over de Friese rode dominee Albertus van der Heide. Vooral de Friese kerkgeschiedenis heeft haar belangstelling.

In het boek “Kleurrijke verhalen uit de Friese kerkgeschiedenis na 1580” besteedt zij aandacht aan mensen die in de kerk werken: de dominee, het kerkpersoneel zoals de koster, de voorzanger, de stovenzetster, de domineesvrouw en vele anderen. Al deze mensen hadden zo hun eigen hebbelijkheden, waardoor het in de kerk nooit saai was. In de communicatie tussen deze werkers konden gemakkelijk, al dan niet opzettelijk, misverstanden ontstaan die leidden tot vermakelijke situaties. Ook de Friese taal in de kerk, lange tijd omstreden, wordt besproken en de kerkelijke twisten in relatie tot de plaatselijke gang van zaken in de kerk. We krijgen ook een inkijkje in het interieur van enkele Friese kerken, zelfs daarover zijn kleurrijke verhalen te vertellen. Behalve de vele illustraties staan er ook gedichten in het boek.

Tienminutenpraatjes en afdelingsledenvergadering

Datum: 11 november 2023
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Afdelingsbijeenkomst

November is de maand voor een korte afdelingsledenvergadering en “tienminutenpraatjes”. Dat is een uitstekende gelegenheid om onderling kennis te maken, het is dus ook een contactmiddag. De agenda voor de afdelingsledenvergadering verschijnt in de loop van oktober in 11 en 30 en op de website. Dan de tienminutenpraatjes. Wilt u iets presenteren als resultaat van uw onderzoek, dan is dit het juiste moment. Het praatje mag best wat langer dan tien minuten duren, zeg maximaal een half uur, maar een middag hoeft u er niet mee te vullen. Laagdrempelig dus. U kunt zich per e-mail aanmelden bij de secretaris, het adres is . Doet u dit tijdig, dan bent u zeker van een plaats en kan in de publiciteit aandacht worden besteed aan wat u gaat brengen, zodat geïnteresseerden graag komen. Het levert veel respons en goede contacten op.

Friese Genealogische Contactdag

Datum: 6 april 2024
Tijd: 10:00 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 en HCL, Groeneweg 1, Leeuwarden
Friese Genealogische Contactdag

Het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland en de Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF) organiseren periodiek een contactdag voor belangstellenden in de Friese geschiedenis, genealogie en heraldiek. TRESOAR en HCL faciliteren de contactdag.

De 17e Friese Genealogische Contactdag vindt plaats op zaterdag 6 april 2024 in bovengenoemde instellingen in Leeuwarden. Het thema is ‘Immigranten in Friesland door de eeuwen heen’. Friesland had in vorige eeuwen, net als de overige Nederlanden, een grote aantrekkingskracht op mensen uit de omgeving en omringende landen, die om verschillende redenen hun oorspronkelijke woongebied moesten verlaten.

Een organiserend comité onder leiding van Gosse van der Plaats is druk doende met de voorbereidingen. De contactdag is een combinatie van een genealogische informatiemarkt en een aantal lezingen. Het is een ideale gelegenheid om kennis te vergaren, contacten te leggen en geïnformeerd te worden over de nieuwste publicaties, software en informatiebronnen in binnen- en buitenland. Tientallen standhouders tonen de vorderingen op hun aandachtsgebied. Gerenommeerde sprekers zijn uitgenodigd voor de presentatie van hun boeiende onderwerpen. De plaats van het evenement bevindt zich in het gezellige centrum van Leeuwarden onder de Oldehove en is uitstekend bereikbaar.

Nadere informatie volgt. De datum, zaterdag 6 april 2024, kunt u vast in uw agenda noteren en indien van toepassing in uw organisatie bekend maken.