NGV Schepperle Award 2024

NGV Schepperle Award 2024

Op 7 oktober 2023 kon voor de eerste maal de NGV Schepperle Award worden uitgereikt. In 11 en 30 nummer 112, jaargang 28 nr. 4, is een verslag van de bijeenkomst te vinden, die georganiseerd was door de NGV afdeling Utrecht en plaats vond in Paushuize in het centrum van Utrecht.

Tijdens de Algemene Vergadering van de NGV op 18 november 2023 in Odijk heeft de NGV afdeling Groningen aangeboden de uitreiking van de NGV Schepperle Award in 2024 als landelijk evenement te organiseren. Direct daarop hebben de afdeling Friesland en de afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel hun medewerking toegezegd. Het hoofdbestuur van de NGV heeft dit aanbod aangenomen. Als datum voor de uitreiking is 12 oktober 2024 voorgesteld. Op initiatief van de NGV afdeling Groningen is een comité samengesteld met als taak de uitreiking van de NGV Schepperle Award 2024 voor te bereiden. Nadere informatie volgt.