NGV Friesland

Bestuur

E-mailadres: – – Postadres: Secretaris NGV Afdeling Friesland, Noardwal 28, 8561 KA Balk.

Functie Naam Tel E-mail
Voorzitter Rinse Spits 051-3461870 mail
Secretaris Jeroen Hofstra 06-19914146 mail
Penningmeester Sjoerd Huitema 051-4522789 mail
Bestuurslid Sib de Jong 06-21285690 mail
Bestuurslid en webmaster Bouwe van der Meulen 06-44560475 mail
Afgevaardigde AV Rinse Spits 0513-461870 mail
Vice-afgevaardigde AV Bouwe van der Meulen 06-44560475 mail
PR-functionaris Tineke Hartman-van der Meulen 06-21995225 mail
Contacten en knipsels Alice van der Meulen-van Wijk 058-2131105