NGV Schepperle Award

NGV Schepperle Award

Het hoofdbestuur van de NGV heeft besloten om jaarlijks een prijs te te kennen aan een persoon of groep die zich op het gebied van genealogie, genetica en/of heraldiek heeft onderscheiden. De toe te kennen prijs draagt de naam: NGV Schepperle Award. De prijs is genoemd naar George Schepperle, die onder meer jarenlang voorzitter is geweest van het bestuur van de NGV afdeling Friesland. Hij heeft veel bijgedragen aan de afdeling. Hij correspondeerde via handgeschreven brieven. Jaarlijks was er in 11 en 30 een kerstgroet annex nieuwjaarswens van zijn  hand. Hij gaf leiding in ongeveer honderd afdelingsbijeenkomsten. Hij genoot ervan de mensen toe te spreken, om sprekers aan te kondigen en hen na afloop te danken en te prijzen voor hun bijdrage. Hij legde steeds de nadruk op de positieve kanten van alles. In zijn laatste bestuursvergadering gaf hij aan graag nog een termijn van vier jaar voorzitter te willen blijven. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Hij had geen naaste familieleden. In zijn testament liet hij een groot bedrag na aan de NGV.

Tijdens een landelijk evenement op zaterdag 7 oktober 2023 in Utrecht krijgen de aanwezigen de gelegenheid om te kiezen uit drie nominaties voor de NGV Schepperle Award. Zie voor de volledige toelichting en het opgaveformulier de landelijke website van de NGV onder Genealogie.

Ds. George Schepperle (Winterswijk 25 oktober 1939 – Leeuwarden 22 februari 2020)
Foto: Bouwe van der Meulen, 10 april 2006