Een bijzondere bijeenkomst

Een bijzondere bijeenkomst

Voorafgaand aan de lezing door Anita Terpstra over haar boek “Al mijn moeders” op zaterdag 10 december 2022 werden maar liefst vijf NGV-leden naar voren geroepen omdat ze al meer dan 40 jaar lid zijn van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Samen goed voor ruim 200 jaar lidmaatschap! De voorzitter sprak hen één voor één toe en overhandigde hen de Oorkonde voor 40 jaar lidmaatschap van de NGV en een boeket bloemen. Met lidmaatschapsnummer en woonplaats betreft het de leden: 110707 L. Cazemier te Kollum, 112832 A.P.M. Sanders te Oosternijkerk, 112663 M.J. de Lange te Leeuwarden, 112241 J.J. van der Tol te Blije, en 112561 P. Leising te Drachten. Waarvan akte.

De jubilarissen Cazemier, Sanders, de Lange, van der Tol en Leising met de afdelingsvoorzitter Rinse Spits.
Foto: Tineke Hartman