Zilveren speld voor Martha Kist

Zilveren speld voor Martha Kist

Tijdens de afdelingsbijeenkomst van de NGV Afdeling Friesland op 19 november 2022 heeft Henriëtte Adema, lid van het hoofdbestuur, aan Martha Kist de zilveren speld van verdienste uitgereikt. Het afdelingsbestuur had haar daarvoor voorgedragen, als blijk van waardering voor het vele werk dat zij al jarenlang voor de NGV heeft gedaan. Lid geworden in 1992, is ze van 2000 tot 2008 lid van het afdelingsbestuur geweest. Daarna was ze van 2008 tot heden redactielid van het afdelingstijdschrift 11 en 30. Als zodanig heeft ze dus al heel wat jaargangen het licht doen zien!

Afdelingsvoorzitter Rinse Spits, Martha Kist en hoofdbestuurslid Henriëtte Adema bij het uitreiken van de zilveren speld op 19 november 2022. Foto: Tineke Hartman.