Oorkonde voor de heer H. Tak

Oorkonde voor de heer H. Tak

Tijdens de afdelingsledenvergadering, gehouden op 19 november 2022, ontving ons lid de heer H. Tak uit handen van de voorzitter van de NGV Afdeling Friesland, Rinse Spits, de oorkonde voor het 40-jarig lidmaatschap van de vereniging. Bovendien overhandigde de voorzitter hem een kleurrijk boeket bloemen. De heer Tak op zijn beurt vertelde het een en ander over de resultaten van zijn onderzoek naar de herkomst van zijn familienaam. Opmerkelijk was namelijk dat de familie eerder een andere naam had.

Afdelingsvoorzitter Rinse Spits en de heer H. Tak, al 40 jaar lid van de NGV. Foto: Tineke Hartman.