Kopij voor 11 en 30 is welkom

Kopij voor 11 en 30 is welkom

Met nummer 109, de editie van 11 en 30 die tegen de kerst verschijnt, is de 28e jaargang van het mededelingenblad van de NGV Afdeling Friesland een feit. Leden van de afdeling en abonnees ontvangen het blad naar keuze: op papier per post óf als pdf-bestand per e-mail. Wat de inhoud betreft: de bestuursmededelingen en programma-informatie vallen onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur, daarnaast is er volop ruimte voor genealogische artikelen van inzenders, waarvan de publicatie in goede handen is bij de redactie, die ook over plaatsing beslist. Er gelden wel enkele algemene regels. Om voor de leden van belang te zijn, dient een artikel in 11 en 30 een relatie te hebben met het werkgebied van de afdeling: het gaat over het Friese grondgebied of over Friese personen. Verwacht wordt dat de auteur zelf geschikte rechtenvrije illustraties aanlevert van voldoende kwaliteit. Het artikel mag niet eerder gepubliceerd zijn. Neem in geval van twijfel contact op met de redactie. Voor de verzending van presentexemplaren hebben wij graag het postadres van de auteurs.

Het goud staat in de buurt van de Oldehove.