Afdelingsledenvergadering

Afdelingsledenvergadering

Datum: 25 mei 2023
Tijd: 19:30 - 20:00
Locatie: Speeltuinvereniging Selwerd

Op 25 mei zal een korte afdelingsledenvergadering gehouden worden.

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Afdelingsledenvergadering (ALV) van 19 mei 2022
  4. Jaarverslag 2022
  5. Plannen 2023
  6. Samenstelling bestuur
  7. Wat verder ter tafel komt en sluiting.

Conform rooster is aftredend: Godwin Zwanenburg (2023). Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt Tineke vd Wege voor als nieuwe secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering kandidaat stellen.

Leden van de NGV zijn hartelijk welkom bij deze bijeenkomst, die zal worden gehouden in Speeltuinvereniging Selwerd, Elzenlaan 72 te Groningen. Aanvang 19.30 uur. U kunt na 18:00 uur gratis parkeren in de wijk Selwerd. Stukken zijn op te vragen bij .