Vernieuwde NGV-Website

Vernieuwde NGV-Website

Datum: 25 mei 2023
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Speeltuinvereniging Selwerd

Menno de Lange, lid van het hoofdbestuur van de NGV, zal ons wegwijs maken op de vernieuwde en sterk verbeterde website van de NGV. De website heeft recent enkele belangrijke veranderingen ondergaan, met name op het gebied van de toegang tot de collecties van de vereniging. De catalogi van de bibliotheek in Bunnik (boeken, collectie heraldiek en tijdschriften) zijn integraal op de website geplaatst. Naast Gens Nostra zijn nu ook diverse afdelingsbladen en andere tijdschriften digitaal in te zien en integraal te doorzoeken. Datzelfde geldt voor diverse andere collecties van de vereniging. Binnenkort komt er ook een toegang tot het “Middeleeuws Vlechtwerk”, een genealogisch bestand met personen die in de Middeleeuwen geleefd hebben, teruggaand tot Karel de Grote. De lezing is toegankelijk voor leden van de NGV en belangstellenden.

Menno de Lange (1959) heeft sinds 1990 al diverse bestuursfuncties binnen de NGV bekleed. Hij heeft verschillende genealogische publicaties op zijn naam staan (o.a. in Gens Nostra, in het Jaarboek Gruoninga en in het Genealogysk Jierboek). In 2022 was hij 40 jaar lid van de NGV.