Presentatie Genealogysk Jierboek 2023

Presentatie Genealogysk Jierboek 2023

Datum: 9 maart 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Afdelingsbijeenkomst | Genealogysk Wurkferbân

Gezamenlijke bijeenkomst van het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy en de NGV Afdeling Friesland. De organisatie is dit jaar in handen van het Genealogysk Wurkferbân. De presentatie van het Genealogysk Jierboek is het jaarlijkse hoogtepunt van dit Wurkferbân. Zoals elk jaar een publicatie van gedegen genealogische artikelen en een heraldisch jaaroverzicht. Belangstellenden zijn welkom. Toegang vrij.