Friese Genealogische Contactdag

Friese Genealogische Contactdag

Datum: 6 april 2024
Tijd: 10:00 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 en HCL, Groeneweg 1, Leeuwarden
Friese Genealogische Contactdag

Het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland en de Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF) organiseren periodiek een contactdag voor belangstellenden in de Friese geschiedenis, genealogie en heraldiek. TRESOAR en HCL faciliteren de contactdag.

Een Friese boerin met een marskramer in textiel van Duitse afkomst. Het beeld staat in de Wijde Brugstraat te Sneek. Het is een geschenk van de gebroeders Clemens en August Brenninkmeijer, die in 1841 hun allereerste C&A-textielwinkel openden in Sneek. Foto: Johan Steendam

De 17e Friese Genealogische Contactdag vindt plaats op zaterdag 6 april 2024 in bovengenoemde instellingen in Leeuwarden. Het thema is ‘Immigranten in Friesland door de eeuwen heen’. Friesland had in vorige eeuwen, net als de overige Nederlanden, een grote aantrekkingskracht op mensen uit de omgeving en omringende landen, die om verschillende redenen hun oorspronkelijke woongebied moesten verlaten.

De contactdag is een combinatie van een genealogische informatiemarkt en vier lezingen. Het is een ideale gelegenheid om kennis te vergaren, contacten te leggen en geïnformeerd te worden over de nieuwste publicaties, software en informatiebronnen in binnen- en buitenland. Tientallen standhouders tonen de vorderingen op hun aandachtsgebied. Gerenommeerde sprekers zijn uitgenodigd voor de presentatie van hun boeiende onderwerpen.

STANDHOUDERS:

 1. Privécollectie Jan en Anneke Pol
 2. NGV-afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel
 3. Privécollectie Anny Bokkinga
 4. NGV-afdeling Friesland contacten en knipsels
 5. NGV-afdeling Friesland informatie en promotie
 6. Stichting FAF / Website AlleFriezen.nl
 7. Fryske Rie foar Heraldyk
 8. Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy
 9. Stichting Erfgoed Fundaasje
 10. Archief en documentatiecentrum R.K. Friesland
 11. Historisch Centrum Franeker
 12. Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)
 13. GenSearch.nl
 14. Privécollectie Rinse Spits
 15. Stichting Uit Welke Beker (Kroes en varianten)
 16. Privécollectie Wytse Tjoelker
 17. Stichting Geslachten Faber
 18. Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd
 19. PRO-GEN genealogische software
 20. GensDataPro genealogische software
 21. Privécollectie Mw. Prudon-de Jong
 22. Stichting Oud Achtkarspelen
 23. Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
 24. Historische Vereniging Noordoost Friesland
 25. Nijdamstra Stichting
 26. Upstalsboom Gesellschaft
 27. Kirchenbuchportal GmbH (ARCHION)
 28. Familienforschung Tecklenburger Land (TEFAM)
 29. Family Search International
 30. NGV-afdeling Groningen
 31. Historisch Reisbureau Fryslân
 32. CBG | Centrum voor familiegeschiedenis

RONDLEIDINGEN: In de loop van de dag kunt u deelnemen aan een rondleiding in Tresoar of HCL. U kunt zich vooraf al aanmelden voor deelname in een groep, zie de link op de website van Tresoar en HCL en kies de betreffende organisatie. De rondleidingen starten om 11.25 uur, 12.35 uur, 13.45 uur en 14.55 uur.

PROGRAMMA en LEZINGEN

 1. 10.00 uur Tresoar en HCL geopend voor publiek
 2. 11.00 uur Officiële opening van de contactdag
 3. 11.25 uur Lezing van Meindert Schroor in Tresoar
 4. 12.35 uur Lezing van Menno de Lange in HCL
 5. 13.45 uur Lezing van Herman Oberman in HCL
 6. 14.55 uur Lezing van Harold Müller-Baur in Tresoar, taal: Duits
 7. 16.00 uur Sluiting

ENTREE en INFORMATIE

Iedere bezoeker krijgt bij de entree een informatiepakket mee waarin details over het programma, de stands en lezingen zijn opgenomen. Parkeren kunt u in de parkeergarage Oldehoofster Kerkhof bij Tresoar.

De winkel van AFÛK (verkoop van Friese boeken) tussen Tresoar en HCL is tijdens de contactdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

De studiezalen van Tresoar en HCL zijn op de contactdag gesloten, er is dan geen dienstverlening mogelijk.