Friese Genealogische Contactdag

Friese Genealogische Contactdag

Datum: 6 april 2024
Tijd: 10:00 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 en HCL (Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden

Het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland en de Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF) organiseren op zaterdag 6 april de 17e Friese Genealogische contactdag. TRESOAR en HCL faciliteren deze dag.
Het thema is ‘Immigranten in Friesland door de eeuwen heen’. Friesland had in vorige eeuwen, net als de overige Nederlanden, een grote aantrekkingskracht op mensen uit de omgeving en omringende landen, die om verschillende redenen hun oorspronkelijke woongebied moesten verlaten.
De contactdag is een combinatie van een genealogische informatiemarkt en een aantal lezingen. Het is een ideale gelegenheid om kennis te vergaren, contacten te leggen en geïnformeerd te worden over de nieuwste publicaties, software en informatiebronnen in binnen- en buitenland. Tientallen standhouders tonen de vorderingen op hun aandachtsgebied. Gerenommeerde sprekers zijn uitgenodigd voor de presentatie van hun boeiende onderwerpen.