Gooiland

Algemene Genealogie Verwijzingen van Nederland

We hebben vast de belangrijkste zaken op een rij gezet in deze inleiding over genealogie voor beginners met vele Nuttige Tips

Een overzicht van diverse genealogische bronnen is ook gegeven op WieWasWie
Daarnaast zijn er ook een groot aantal verwijzingen op Startpagina

Onderstaande lijst is bepaald niet compleet, maar wel handig om als naslag werk mee te beginnen.

Algemeen
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) www.ngv.nl
CBG, Centrum voor familiegeschiedenis www.cbg.nl
Nationaal Archief, landelijk, den Haag www.nationaalarchief.nl
Nederlands taal en cultuur, Amsterdam www.meertens.knaw.nl
Digitale bronbewerkingen geneaknowhow.net
Gids op gebied van genealogie en archief www.stamboomgids.nl
Sociaal netwerk voor genealogen en archieven www.stamboomforum.nl
Archieven www.archieven.nl
Uit de oude koektrommel www.uitdeoudekoektrommel.com
Yory www.yory.nl
Internet stambomen en individuele data
Genealogische gegevens Nederlands archieven, Bob Corret www.openarchieven.nl
Burgerlijke stand na 1811, Nederland www.wiewaswie.nl
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, wereldwijde data www.familysearch.org
Geneanet, gratis www.nl.geneanet.org
Genealogie, on-line, Bob Coret, gratis www.genealogieonline.nl
My Heritage, familiegeschiedenis www.myheritage.nl
Stichting Westfriese families www.westfriesefamilies.nl
AlleFriezen www.allefriezen.nl
AlleGroningers www.allegroningers.nl
AlleDrenten www.alledrenten.nl
AlleKolonisten www.allekolonisten.nl
Gelders Archief www.geldersarchief.nl
Historisch Centrum Overijssel historischcentrumoverijssel.nl
Noord-Hollands Archief noord-hollandsarchief.nl/
Het Utrecht Archief hetutrechtsarchief.nl
West-Brabants Archief westbrabantsarchief.nl
Brabants Historisch Informatie Centrum www.bhic.nl
Regionaal Historisch Centrum Limburg www.rhcl.nl
Zeeuws Archief www.zeeuwsarchief.nl
Het Flevolands Archief hetflevolandsarchief.nl
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers www.ecal.nu
Veluwse Geslachten www.veluwsegeslachten.nl
Computerprogramma’s
Aldfaer, Windows, gratis www.aldfaer.net
Legacy, zeer uitgebreid, gratis www.legacynederlands.com
GensDataPro, Windows, zeer uitgebreid, 70€, demo gratis www.gensdatapro.nl
Pro-gen, Dos-gebaseerd, 50 €, demo gratis www.pro-gen.nl
Langere lijst van computerprogramma’s op genealogie.hcc www.genealogie.hcc.nl
Bevolkingsregistratie, Burgerlijke stand, na 1811
Bevolkingsregister 1850-1920, zie hiervoor ook de lokale archieven Openarchieven
Gezinskaarten 1920-1938, zie hiervoor ook de lokale archieven WieWasWie, Openarchieven
Persoonskaarten 1938-1994 CBG Persoonskaarten
Burgerlijke stand na 1811 WieWasWie
Overlijdensberichten na 2006 Mensenlinq
Familieberichten, Holland Media Groep Familieberichtenopinternet
Krantenartikelen Delpher Delpher
DTB, vóór 1811
Doop-, Trouw- en Begraafgegevens Openarchieven
Zie Gemeentelijke archieven
ca 1500-1811
Er zijn veel andere registers, een selectie:
• Notariële akten
• Rechtelijke archieven
• Belastingkohieren
• Koptienden
• Poorter- burgerboeken
• Weeskamers
• Militaire registratie
• Akte van indemniteit (bij verhuizing)
Handreikingen voor beginners
 • Vraag je ouders en familie!
 • Zoek in WieWasWie, Openarchieven, Familysearch;
 • Zoek in Genealogie on-line, Myheritage, NGV Stamboom, internet algemeen;
 • Voor relatief recente data: Familieberichten, Persoonskaarten, Gezinskaarten;
 • Eventueel Bevolkingsregisters;
 • Selecteer een computerprogramma;
 • Bij plaatsen van gegevens op internet: waarborg privacy regels;
 • Wees beducht op fouten (bij transcripties, koppelingen tussen personen én zelfs in oorspronkelijke bronnen);
 • Zoek naar bevestiging in minstens 2 onafhankelijke bronnen, bijv. geboorte- en doopdatum of naam van ouders in overeenstemming met leeftijd en ouders bij huwelijk of overlijden;
 • Let op verschillen in schrijfwijzen: achternamen werden vaak verschillend geschreven, en voornamen kwamen in veel varianten voor, Cornelis/Krelis of Elisabeth/Betje/Lisa;
 • Vaak werden kinderen vernoemd, bijv. de eerste zoon kreeg de voornaam van grootvader van vaderszijde. Indien het vernoemde kind jong stierf, kreeg een volgend veelal weer dezelfde naam.