Gooiland

Afdelingsbladen en Nieuwsbrieven

Hier vind je een overzicht van de afdelingsbladen en nieuwsbrieven van onze afdeling.

Het eerste afdelingsblad “Gooi en Eemland” (de toenmalige naam van de afdeling) verscheen januari 1990. In 2000 veranderde de naam van de afdeling in Gooiland en werd gestart met het blad “Oude Sporen”, jg 11. De distributie hiervan werd in 2013 gestaakt. Deze oude exemplaren zijn nog in te zien in het informatiecentrum in Bunnik en in enkele lokale archieven, bijvoorbeeld het Streekarchief te Hilversum. Daarna is er in 2015 begonnen met een nieuwsbrief als vervanging van ons afdelingsblad. Met ingang van nummer 2017-04 zijn we begonnen met het digitale afdelingsblad “Gooise Sporen” als opvolger van de nieuwsbrieven.

Bij elk afdelingsblad en nieuwsbrief is een beperkte inhoudsopgave gegeven. Vooral de titels van voordrachten en de sprekers worden gemeld, alsook eenmalige informatieve bijdragen. Vaste rubrieken of aankondigingen van toekomstige bijeenkomsten, Agenda’s en Verslagen van Ledenvergaderingen en het Ledenbestand worden niet benoemd.
Aanmelden kan hier.

2022 nr. 4: Van de voorzitter; Een immigratieprobleem is van alle tijden; Gooise Genealogie: Boek over familie Doorn uit Huizen gepresenteerd, Seksueel wangedrag op een veerschip!!, Kwartierstaat van Willem Boelhouwer en Mannen uit Gooi en Vecht in het Vreemdelingenlegioen; “Over alles wat Goois is”; Genealogisch onderzoek Duitsland; Hoofdlijnen lezing genealogie; Met negen valkeniers naar de rivier van Kola; Werkplan afdeling Gooiland;

2022 nr. 3: Van de voorzitter; Afscheid Piet Schaddelee; Het leven van Stijntje Jans van Delden – deel 2; Gooise Genealogie – Waarom verhuisde Cornelis van Grondelle in 1792 naar Naarden? – Burgemeester Barend Andriessen van Hilversum; Soldaten uit Gooi en Vecht in dienst van de paus;

2022 nr. 2: Van de voorzitter; In Memoriam Maria Boersen (1953-2022); Presentatie Rob Dix: Genealogisch onderzoek in Duitsland; Verslag ALV 18 mei 2022; Nieuw lid stelt zich voor; In dienst van Napoleon – Het lot van jongemannen in het gebied tussen Vecht en Eem, 1810-1814; Het leven van Stijntje Jans van Delden – deel 1; Moritz Frisch (1849-1913) uit Galicië, Oekraïne;

2022 nr. 1: Van de voorzitter; 40-jarig lidmaatschap dhr. De Reus; Johannes Lukrien uit Zweden, kleermaker en medeoprichter van de Amsterdamse kousenfabriek; Probeer zoveel mogelijk bronnen te vinden; Bryan Sykes: ‘De zeven dochters van Eva’ – Van welke oermoeder stammen wij af; Familie Versluijs; Ultieme Google zoektips bij stamboomonderzoek;

2021 nr. 4: Van de voorzitter; Verslag ALV 3 november 2021 NGV afd. Gooiland; Gooise Genealogie – Correcties en aanvullingen bij “Parenteel van Cornelis Klaaszoon Andriessen”; Aanrader; Samenvatting lezing Gerrit Woertman; Ontvangen uit nalatenschap; Militaire Onderscheidingen; Gooi & Vecht Historisch is op zoek naar vrijwilligers; Weesp en Weesperkarspel; Bijzonder voorwerp

2021 nr. 3: Van de voorzitter; Zilveren NGV-speld voor Rob Tausk; Genealogie en horigheid; Louis: de zevende zoon?; De kleur van je ogen; Gooise Genealogie – Louis Andriessen (1939-2021) – Kees Andriessen, Hilversums dirigent en componist – Parenteel van Cornelis Klaaszoon Andriessen; Zoeken met een afbeelding op Google;

2021 nr. 2: Van de voorzitter; Gooise Genealogie – Analfabetisme in het Gooi, Joodse Begraafplaats te ‘s-Graveland, Stamboom De Leeuw; Cursus genealogie voor beginners; Volkspetitionnement 1878; Aanrader; Onverwachte vondst; Rootstech; Eenentwintig reizen van Amsterdam naar Suriname en terug; Hulpvraag; Nieuw op onze website;

2021 nr. 1: Van de Voorzitter; Afscheid van Rob Tausk – niet zomaar een secretaris!; Oproep; “Aangenaam”: een podcast-tip; “Vergeten” aangifte te doen; Genealogische bronnen; Genealogie: Wilhelm Friedrich Buck, Stamboom Buk/Buck, Hernhutters;

2020 nr. 4: Van de Voorzitter; Bevolkingsreconstructie Huizen, Blaricum, Laren (1502-1811); Aanvulling Gooise Geslachten – Geneanet; Iconische plaatsen in het Gooi: “De Jonge Haan”, ‘s-Gravelandseweg 62, nu “De Eendracht”; Aanvullend onderzoek Martha Tausk-Frisch (1881-1957), kort na W.O. II; De reis van het slavenschip SwerigesWaapen, Amsterdamse betrokkenheid bij slavernij en slavenhandel; Familie van Middendorp te Voorthuizen.

2020 nr. 3: Van de Voorzitter; Privacy en stambomen; Website Larense Voorouders; Aanvullingen Gooise Geslachten op Geneanet; Geschiedenis van t’ Bonte Paard; Familie Reijmerink, Stomerij te ‘s-Graveland.

2020 nr. 2: Van de Voorzitter; Raadselachtige voorouder Aart Jansz Kreunen (Kreun, Kruenen, Kruin, Cruijningen) door Anne Schley; Oorlogsperikelen van Bussum 1787 en 1813 door Nel Krijnen – van Gog; Zoektocht naar de familie Zimmerman door Wim Peeters; Een scheepsverklaring en een vonnis over averij-grosse door Willem-Jan van Grondelle.

2020 nr. 1: Van de Voorzitter; Verslag bijeenkomst 18 jan. Gooise voorouders door Louis Heinsman; Joodse Genealogie door Harmen Snel; Gooise Genealogie, Aanvullingen internet gegevens: Koptienden en Bevolkingsreconstructie; De grond van onze straat, deel 2 door Nel Krijnen van Gog; Wie was Hendrik Bor, geb 1808 Ochten, overl. 1872, Holland Michigan, incl. Bronzen medailles, Belgische revolutie door Ruth Bor; Genealogische Speurtocht, Claas Dithoff of Claas Ditlof Heupner door Willem-Jan van Grondelle en Els Vermeij.

2019 nr. 5: Verslag Afdelingsledenvergadering 6 nov 2019; Lezing “Van het een komt het ander” door Ineke de Ronde; Gooise Genealogie: De grond van onze straat door Nel Krijnen-van Gog; Aanvulling op Gooise Geslachten in Geneanet; Vernoeming en dubbele achternamen door Rob Tausk, Tips voor effectiever Googlen bij genealogie, ref. Yolanda Lippens.

2019 nr. 4: Verslag 70 j jubileum, Het belang van Koptienden voor Gooise genealogie door Harmen Snel, Toespraak Jos Taalman, De geschiedenis van de Erfgooiers en de betekenis daarvan voor de genealogie door Maria Boersen, Koptienden implementatie op de NGV-website door Philip van Diemen, Ons nationale erfgoed en de visie van het ministerie op het digitaliseren van dit erfgoed door Ad Bakker, Gooise Genealogie, Bevolkingsreconstructies van Jan Schipper op internet, Larense Voorouders naar de NGV website, Wie was Liede Philips? door Anne Schley, Digitaal zoeken in kranten door Antonia Veldhuis.

2019 nr. 3: Van de Voorzitter; Programma 70 jaar jubileum NGV Afdeling Gooiland: 7 september; “Historie 70 jaar afdeling Gooiland” door Piet Schaddelee en Louis Heinsman; “Bevolkingsreconstructie van de dorpen Huizen, Blaricum en Laren” door Jan Schipper; “Koptienden bestanden van Schipper naar de NGV website” door Philip van Diemen; Gooise genealogische informatie op onze website.

2019 nr. 2: Evenementen: 70 jaar jubileum, Dochters van Eva, Verslag bijeenkomst van 8 mei 2019: ALV, Lezing “Het Rampjaar in onze Regio” door Hans Mous; Zoeken in buitenlandse kranten en tijdschriften, Een mailtje van een (achter)naamgenoot, een stukje Joodse Genealogie; Genealogie en het Eurovisie Songfestival; Genealogie in ’t Gooi: De Gooise wortels van de voorzitter, Het rampjaar en DTB van Huizen. Digitalisering van Kwartierstatenboek en Ode aan de moeder; Tips en Truuks: Cache wissen bij googelen naar een website.

2019 nr. 1: In Memoriam Rob Elenbaas; Evenementen in 2019; “Mijn Stamboom” boek van NGV; Rob Tausk: “Familiegeschiedenis, jouw verhaal” biografie Edmund Hellmer (1850-1935) en “Aloisia Weiss (1848-1916)”; Nieuwe leden stellen zich voor: Henk de Leeuw; Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 19 jan 2019, Laura Grijns: “Gooise museale collecties”, Wil Schackmann: “De landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid”; Rob Tausk: “Complicaties bij Joodse Genealogie in Oost Europa”; Korte bijdragen van Leden: Gijs Groen: “Stamboom als verjaarscadeau voor een vriendin in Nieuw Zeeland”; Els Vermij en Willem-Jan van Grondelle: “Alle Amsterdamse Akten: het oud-notarieel archief Amsterdam online toegankelijk”; Genealogie in ‘t Gooi: Genealogie Hilversum, Laren, Koptienden; Tips en Truuks: “Hoe weet je of je familie in Amerika hebt?”; “Tijdrekening: Gregoriaanse vs. Juliaanse Kalender”; “Geneal-IX on-line zoeken naar Nederlandse archieven”

2018 nr. 4: Nieuwe leden stellen zich voor; Verslag lezing Rob Tausk “Een reislustige Europese familie”; Wie waren de ouders van Cornelius van Strigt (1849-1897); Genealogie in ‘t Gooi: “Spoorstraat 5, Hilversum”, “Genealogie familie Does”, “Hulp bij digitaliseren woningkaarten van Laren, crowdsourcing”; Open Archieven; Tips en Truuks.

2018 nr. 3: Verslag lezing Jos Kaldenbach “Genealogie in Duitsland”; Maarten van der Voort: “AVG: wat moet de genealoog ermee?”, historische bevolkingsomvang in ’t Gooi; Gooise Geslachten kwartierstaten: Jacob Nathan Cohen, Gerrit Stevens Monkije (Wortel), Bouwhuis-Bouhuis, Schaap en Vos, Jacobus van Breemen, Hendrick Jans Banis, Tijmen van der Tweel, Jacoba van der Schaal, Harmen Kos, Johanna Booy, Grietje Koelink, Grietje Raven, Grietje Reijmerink, Harmanus Rijmerink, Johan Hendrik Smallenburg, Jan Dorland, Bogaard en Andriessen, Gerrit Jan Teeuwissen, Wilhelmina Maria Bakker, van der Roest, Willem Tzn de Graaf, Suze Bogaard en Th. Joh. Dirk Andriessen, Nina Sarah Vos, M(e)ijndert, Rebel, Veerman, van Kleef, Godefridus (Geurt) Vos, Hovius, Knollenburg, Knol, Smallenburg; website Zoekakten

2018 nr. 2: Blijf kritisch, ook al lijkt bron betrouwbaar; verslag lezing van Denis Verhoef over “Vóór 1700 drogen bronnen niet op”; Historische waarde van de Gulden (ref. IISG); Toegang tot bidprentjes verzamelingen (ref. website van Yolanda Lippens), Toelichting op Gooise Geslachten CD-Rom 2004 op website; Achternamen/Patroniemen op genealogie database van Streekarchief te Hilversum.

2018 nr. 1: “Er is meer dan een rijtje namen – deel 2”, verslag 10-Min Praatje door Piet Schaddelee; Verslag lezing door Mw Els Leijs: “DNA wijst de weg”; Archiefstukken bekijken en kopiëren bij het Nationaal Archief; Genealogie in het Gooi: Gooise Geslachten Geneanet, Erfgooiers, DTB, Koptienden, Oud Notarieel Archief Naarden

2017 nr. 4: “Genealogie in het Gooi-Koptienden” verslag lezing door Jan Schipper; “Er is meer dan een rijtje namen – deel 2” 10-min door Piet Schaddelee; “DNA wijst de weg” lezing door Mw Els Leijs; Zoekopdrachten op internet verfijnen; Genealogie in het Gooi

2017 nr. 3: “Vraag je ouders, toch oppassen geblazen”, 10-min. door Rob Tausk; “Migratie”, verslag lezing door Harmen Snel; Alle Amsterdamse Akten; Portret- en auteursrechten; Database genealogie Huizen van Jan Schipper

2017 nr. 2: “De scheepssoldijboeken van de VOC” lezing door Ton van Velzen; Bijeenkomst Streekarchief Hilversum; Paleografie; “Sociale media en genealogie” door Frans Roelvink

2017 nr. 1: “Er is meer dan een rijtje namen” 10-min door Piet Schaddelee; “Medische geschiedenis en genealogie” lezing door Mart van Lieburg; Het kadaster; Websites voor genealogie in het Gooi.

2016 nr. 4: “West-Vlaanderen etc” 10-min door David Knibbe; “Datering van oude foto’s” lezing door Peter Eyckerman; “Walen en Hugenoten” lezing door H.L.F. du Corbier; Ontsluiting familiearchief; Gooise geslachten naar Geneanet.

2016 nr. 3: “Dood spoor- Een vastloper kreeg na twintig jaar een triest slot” 10-min door Kees Wijnen; “Spoedcursus familiegeschiedenis schrijven” lezing door mw Yaël Vinckx; Gebruik WieWasWie niet klakkeloos, ook al is de transcriptie correct; Websites voor genealogie in het Gooi. Het Verenigingscentrum gaat digitaal.

2016 nr. 2: Aanvulling op vorige Tip over diacrieten; Vernoeming van kinderen.

2016 nr. 1: “Herkomst en betekenis van de naam Goedegebuure” 10-min door Joop Goedegebuure; “Uit het leven van Daniel van Stokkum (1712-1755) en Harmen Hoogland (ca 1686-v1760)”, lezing door dhr G. Zanoli; “Sittengesetz, Aloisia Weiss, een onecht kind uit de v. Habsburg Dynastie”, 10-min door Rob Tausk; “Erfgooers” lezing door Anton Kos; Gebruik van diakrieten in GensdataPro

2015 nr. 5: 10-min Praatje, “Lijfrentebrieven” door Willem-Jan van Grondelle; Lezing “Computer genealogie voor Dummy’s” door Jaap de Rooij; Veilige oplossingen voor slecht leesbare grafstenen.

2015 nr. 4: Fototentoonstelling Erfgooijers te Singer, Laren; Lezing “Ridders van Holland, van Harnas tot Lintjesregen” door Mw Y. Molenaar; Lezing “Digitaliseringsproject van NGV” door Jaap van Zweeden.

2015 nr. 3: Streekarchief Gooi en Vechtstreek, “Schatgraven”; 10-min praatje Antony Turel, de “Steentjes schilder”, door F.J. Turel; Lezing “Weg met die zooi”, door Hans van Felius.

2015 nr. 2: Plannen voor 2015

2015 nr. 1: Plannen voor 2015