Gooiland

Blaricum

Registers van de :
Rooms Katholieke Kerk

Impost op begraven en successierechten
Begraafinschrijvingen:
24-12-1695…26-12-1811 (inv. nr. 5)
23-01-1806…26-12-1811 (inv. nr. 6)

Rooms Katholiek, Overlijdensinschrijvingen 3 januari 1788…5 juli 1810, (inventaris nr. 3)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen van de Rooms Katholieke Kerk te Blaricum vanaf 3 januari 1788 tot en met 5 juli 1810, zoals vastgelegd in inventarisnummer 3 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen
– b op achternaam van de overledenen

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen
Index achternaam overledenen
Standaardafkortingen

Impost, Overlijden 24 december 1695…26 december 1811, (inventaris nr. 5)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen in het Impostregister te Blaricum vanaf 24 december 1695 tot en met 26 december 1811, zoals vastgelegd in inventarisnummer 5 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en hun verwanten
– b op achternaam van de overledenen en hun verwanten

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen en verwanten
Index achternaam overledenen en verwanten
Standaardafkortingen

Successierecht, Overlijdensinschrijvingen 23 januari 1806…26 december 1811, (inventaris nr. 6)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen in het register van het successierecht te Blaricum vanaf 23 januari 1806 tot en met 26 december 1811, zoals vastgelegd in inventarisnummer 6 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.
Vanwege de beperkte omvang (81 inschrijvingen) is deze klapper beperkt tot een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.

Dit bestand is als volgt te raadplegen:
Sortering op datum