Gooiland

Hilversum

Registers van de RoomsKatholieke Kerk
Doopinschrijvingen:
13-07-1672…11-04-1786 (inv. nr. 0)
04-04-1676…31-12-1700 (inv. nr. 7)
09-03-1784…29-08-1811 (inv. nr. 6)
Begraafinschrijvingen:
28-06-1687…05-01-1708 (inv. nr. 7)

Registers van de Oud Katholieke Kerk
Doopinschrijvingen:
07-01-1701…26-08-1719 (inv. nr. 8)
08-09-1719…24-12-1766 (inv. nr. 9)
30-01-1767…07-08-1811 (inv. nr. 10)

Registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk
Doopinschrijvingen:
01-01-1689…11-08-1811 (inv. nr. 1)

Oud rechterlijk archief
14-06-1766…03-03-1780 (inv. nr. 3276)

Rooms Katholiek, Doopinschrijvingen 13 juli 1672 – 11 april 1786 van Hilversummers, voorkomend in Naardense, Larense en Baarnse doopregisters:

Toelichting
Aan het einde van de zeventiende eeuw ontstond een verdeeldheid onder de toenmalige rooms-katholieken van Hilversum. Dit leidde uiteindelijk tot een scheuring, waarbij het merendeel van de parochianen de zijde koos van pastoor Smidts, aanhanger van de – thans genoemde – oud-katholieke Kerk. Voor de geïnteresseerde onderzoeker verwijzen wij naar het boek van M. Parmentier “Geschiedenis van (oud)katholiek Hilversum 1589-1889”
De rooms-katholieke Hilversummers hadden hierdoor geen eigen kerk meer. Zij gingen voor de sacramentele bediening naar omliggende plaatsen tot zij in 1786 weer een parochie met eigen kerkgebouw hadden.
Dit boek bevat doopinschrijvingen van de rooms-katholieke parochies te Laren, Naarden en Baarn en wel met name van de Hilversummers. De geraadpleegde doopboeken van Laren bestrijken de periode van 1704 tot en met 1746 en bevinden zich in het streekarchief Gooi en Vechtstreek onder inventarisnummer 3 en 4. De geraadpleegde doopboeken van Naarden bestrijken de periode van 1672 tot en met 1786 en bevinden zich in het stadsarchief te Naarden onder inventarisnummer 29, 30 en 31. Het geraadpleegde doopboek van Baarn bestrijkt de periode van 1703 tot en met 1757. Een kopie bevindt zich in het streekarchief Gooi en Vechtstreek onder inventarisnummer 5. Dit boek is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a op datum van de doopinschrijvingen.
Bij elke inschrijving staat tussen haakjes de bron vermeld. Zo betekent [lrn3] “Laren inventarisnummer 3”; [ndn29] “Naarden inventarisnummer 29″; [brn5] “Baarn inventarisnummer 5”.
– b Een sortering op voornaam vader.
Bovendien staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam van de dopelingen.
– b op voornaam van de verwanten.
– c op achternaam van de verwanten.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Rooms Katholiek, Doopinschrijvingen 4 april 1676 – 31 december 1700, (inventaris nr. 7)

Toelichting
Aan het einde van de zeventiende eeuw ontstond een verdeeldheid onder de toenmalige roomskatholieken van Hilversum. Dit leidde uiteindelijk tot een scheuring, waarbij het merendeel van de parochianen de zijde koos van pastoor Smidts, aanhanger van de – thans genoemde – oudkatholieke Kerk. De geïnteresseerde onderzoeker verwijzen wij naar het boek van M. Parmentier “Geschiedenis van (oud)katholiek Hilversum 1589-1889”
Een en ander betekent dat in DTB inventaris-nummer 7 en 8 van Hilversum inschrijvingen voorkomen van zowel rooms- als oud-katholieken. Dit boek bevat de inschrijvingen van de dopen van de (Oud)katholieke kerk te Hilversum vanaf 4 april 1676 tot en met 31 december 1700, zoals vastgelegd in inventarisnummer 7. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Rooms Katholiek, Doopinschrijvingen 9 maart 1784 – 29 augustus 1811, (inventaris nr. 6)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Rooms Katholieke Kerk te Hilversum vanaf 9 maart 1784 tot en met 29 augustus 1811, zoals vastgelegd in inventarisnummer 6 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

(oud)Katholiek, Inschrijvingen van de overledenen van 28 juni 1687… 5 januari 1708, (inventaris nr. 7)

Toelichting
Aan het einde van de zeventiende eeuw ontstond een verdeeldheid onder de toenmalige rooms-katholieken van Hilversum. Dit leidde uiteindelijk tot een scheuring, waarbij het merendeel van de parochianen de zijde koos van pastoor Smidts, aanhanger van de – thans genoemde – oud-katholieke Kerk. De geïnteresseerde onderzoeker verwijzen wij naar het boek van M. Parmentier “Geschiedenis van (oud)katholiek Hilversum 1589-1889”
Een en ander betekent dat in DTB inventaris-nummer 7 en 8 van Hilversum inschrijvingen voorkomen van zowel rooms- als oud-katholieken. Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen van de (Oud)katholieke kerk te Hilversum vanaf 28 juni 1687 tot en met 5 januari 1708 zoals vastgelegd in inventarisnummer 7. In een aantal bijlagen vindt men delen uit de letterlijke tekst van enkele interessante inschrijvingen. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Een chronologische weergave van de inschrijvingen van de overledenen inclusief 8 bijlagen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen.
– b op achternaam van de overledenen.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum (inclusief bijlagen)
Index voornaam overledenen
Index achternaam overledenen
Standaardafkortingen

Oud-katholiek, Doopinschrijvingen 7 januari 1701 – 26 augustus 1719, (inventaris nr. 8)

Toelichting
Aan het einde van de zeventiende eeuw ontstond een verdeeldheid onder de toenmalige roomskatholieken van Hilversum. Dit leidde uiteindelijk tot een scheuring, waarbij het merendeel van de parochianen de zijde koos van pastoor Smidts, aanhanger van de – thans genoemde – oudkatholieke Kerk. De geïnteresseerde onderzoeker verwijzen wij naar het boek van M. Parmentier “Geschiedenis van (oud)katholiek Hilversum 1589-1889”.
Een en ander betekent dat in DTB inventaris-nummer 7 en 8 van Hilversum inschrijvingen voorkomen van zowel rooms- als oud-katholieken. Dit boek bevat de inschrijvingen van de dopen van de (Oud)katholieke kerk te Hilversum vanaf 7 januari 1701 tot en met 26 augustus 1719 zoals vastgelegd in inventarisnummer 8. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Oud-katholiek, Doopinschrijvingen 8 september 1719 – 24 december 1766, (inventaris nr. 9)

Toelichting
Aan het einde van de zeventiende eeuw ontstond een verdeeldheid onder de rooms-katholieken van Hilversum. Dit leidde uiteindelijk tot een scheuring, waarbij het merendeel van de parochianen de zijde koos van pastoor Smidts, aanhanger van de – thans genoemde – oud-katholieke Kerk. De geïnteresseerde onderzoeker verwijzen wij naar het boek van M. Parmentier “Geschiedenis van (oud)katholiek Hilversum 1589-1889”.
Dit boek bevat de inschrijvingen van de dopen van de Oud-katholieke kerk te Hilversum vanaf 8 september 1719 tot en met 24 december 1766 zoals vastgelegd in inventarisnummer 9. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Oud-katholiek, Doopinschrijvingen 30 januari 1767 – 7 augustus 1811, (inventaris nr. 10)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de dopen van de Oud-katholieke Kerk te Hilversum vanaf 30 januari 1767 tot en met 7 augustus 1811 zoals vastgelegd in inventarisnummer 10. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Gereformeerd, Doopinschrijvingen 1 januari 1689 – 11 augustus 1811, (inventaris nr. 1)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Hervormde Gemeente te Hilversum vanaf 1689 tot en met 11 augustus 1811, zoals vastgelegd in inventarisnummer 1 van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
“Door den geweldigen brand van den 25 Junii 1766 onder anderen ook het doopboek der hervormde gemeente te Hilversum vernielt zijnde, is het volgende doopregister van 1689 tot 25 Junii 1766, uit de berichten, door de personen zelve, hunne ouderen, naastbestaande, en meest bekende aan den kerkeraad overgelevert, opgemaakt, en alhier te boekgestelt door mij Js: W: van Yssum, als predikant te Hilversum bevestigt den 9 augustus 1767.”
In een eerdere uitgave van deze klapper meldt de heer P. Wiersma hierover het volgende:

  • Het zal duidelijk zijn dat daardoor vrijwel zeker een aantal onjuistheden voorkomt. Bij het invoeren van de gegevens zijn b.v. verwisselingen van voornaam en patroniem geconstateerd, dubbele vermelding of twijfelachtige datums. Deze gegevens zijn – indien niet de juiste gegevens konden worden achterhaald – voorzien van een vraagteken(?). Bij een aantal personen is een patroniem toegevoegd. Dit kon soms worden afgeleid uit andere bronnen waarbij wel een patroniem werd vermeld; andere zijn gevonden met behulp van de klapper op de huwelijken van Hilversum, vervaardigd door de Hr. van Boegem te Amstelveen. Om deze toevoegingen herkenbaar te houden zijn ze tussen haakjes() geplaatst.
  • In de periode van 74 jaar (1692-1765) voorafgaande aan de brand zijn achteraf 886 dopen geregistreerd; dit komt neer op een gemiddelde van 12 dopen per jaar. In de periode van 44 jaar daarna (1767-1810), toen alles weer normaal werd geregistreerd zijn er 1638 dopen vermeld; dit komt neer op een gemiddelde van 37 dopen per jaar. Gemiddeld dus 3x zoveel. Dit duidt er op, dat – afgezien van enige bevolkingsaanwas – er toch voor 1766 heel wat dopen ontbreken. Deze ontbrekende personen zullen waarschijnlijk bestaan uit een aantal jong overleden kinderen, die achteraf niet meer zijn opgegeven, een aantal die uit de gemeente vertrokken zijn, en een aantal die vergeten zijn of niet meer opgegeven zijn omdat de familieleden de doopgegevens niet wisten of de personen niet hebben gekend.

Dit boek is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a op datum van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader.
Bovendien staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam van de dopelingen.
– b op voornaam van de verwanten.
– c op achternaam van de verwanten.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Oud rechterlijk archief, Van 14 juni 1766 tot en met 3 maart 1780, (inventaris nr. 3276)

Toelichting
Dit boek bevat klappers op de akten van het Oud-rechterlijk archief(ORA) van Hilversum vanaf 14 juni 1766 tot en met 3 maart 1780 zoals vastgelegd in inventarisnummer ORA 3276. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Per akte een opsomming van genoemde personen en hun functie daarbij.
2. Index
– a op voornaam van de betrokkenen.
– b op achternaam van de betrokkenen.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op folionummer
Index voornaam betrokkenen
Index achternaam betrokkenen
Standaardafkortingen