Gooiland

Kortenhoef

Registers van de :
Nederduits Gereformeerde Kerk
Doopinschrijvingen:
27-05-1731…15-08-1773 (inv. nr. 25)
05-09-1773…12-07-1812 (inv. nr. 26)
Grafboek:
27-12-1769…27-05-1815 (inv. nr. 27)

Rooms Katholieke Kerk
Doopinschrijvingen:
04-12-1809…25-10-1813 (inv. nr. 28)

Het oud rechterlijk archief
05-06-1566…31-05-1577 (inv. nr. 3381)

Gereformeerd, Doopinschrijvingen 27 mei 1731 – 15 augustus 1773, (inventaris nr. 25)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Kortenhoef vanaf 27 mei1731 tot en met 15 augustus 1773, zoals vastgelegd in inventarisnummer 25 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– b op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Gereformeerd, Doopinschrijvingen 5 september 1773 – 12 juli 1812, (inventaris nr. 26)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Kortenhoef vanaf 5 september 1773 tot en met 12 juli 1812, zoals vastgelegd in inventarisnummer 26 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– b op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Gereformeerd, Grafboek 27 december 1769 … 27 mei 1815, (inventaris nr. 27)

Toelichting
Dit boek bevat de begraafinschrijvingen van de Gereformeerde kerk te Kortenhoef, vanaf 27 december 1769 tot en met 27 mei 1815, zoals vastgelegd in inventarisnummer 27. Bovendien is een register van grafeigenaren opgenomen. Het is opgebouwd uit 3 delen:
1. Een weergave in volgorde van de grafnummers en een lijst van doden, die op het kerkhof begraven zijn. In de kopie in de studiezaal is een aantal bladzijden genummerd van 3 tot en met 134. In de klappers wordt daarnaar verwezen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen.
– b op achternaam van de overledenen
– c op voornaam van de verwanten.
– d op achternaam van de verwanten.
3. Register van grafeigenaren

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op grafnummer
Index voornaam overledenen
Index achternaam overledenen
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Register van grafeigenaren
Standaardafkortingen

Rooms Katholiek, Doopinschrijvingen 4 december 1809 – 25 oktober 1813, (inventaris nr. 28)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Rooms Katholieke Kerk te Kortenhoef vanaf 4 december 1809 tot en met 25 oktober 1813, zoals vastgelegd in inventarisnummer 28 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– b op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Oud rechterlijk archief, van 5 juni 1566 tot en met 31 mei 1577, (inventaris nr. 3381)

Toelichting
Dit boek bevat klappers op de akten van het Oud-rechterlijk archief(ORA) van Kortenhoef, vanaf 5 juni 1556 tot en met 31 mei 1577 zoals vastgelegd in inventarisnummer ORA 3381. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Per akte een opsomming van in de akte voorkomende personen en hun functie daarbij.
2. Index
– a op voornaam van de betrokkenen.
– b op achternaam van de betrokkenen.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op aktenummer
Index voornaam betrokkenen
Index achternaam betrokkenen
Standaardafkortingen