Gooiland

Ankeveen

Doop- Trouw- en Begraafregisters van de:
Nederduits Gereformeerde Kerk
Doopinschrijvingen:
10-09-1643…17-11-1811 (inv. nr. 1)
Begraafinschrijvingen:
20-03-1758…24-06-1788 (inv. nr. 4)
31-01-1700…24-03-1812 (inv. nr. 5)
03-01-1701…15-10-1828 (inv. nr. 6)

Gereformeerd, doopinschrijvingen 10 september 1643 – 17 november 1811, (inventaris nr. 1)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Ankeveen vanaf 10 september 1643 tot en met 17 november 1811, zoals vastgelegd in inventarisnummer 1 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
-a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
-b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Gereformeerd, begraafinschrijvingen 20 maart 1758 – 24 juni 1788, (inventaris nr. 4)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Ankeveen vanaf 20 maart 1758 tot en met 24 juni 1768, zoals vastgelegd in inventarisnummer 4 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
Een chronologische weergave van de begraafinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en de verwanten
– b op achternaam van de overledenen verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de overledenen als van hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam betrokkenen
Index achternaam betrokkenen
Standaardafkortingen

Gereformeerd, begraafinschrijvingen 31 Januari 1700 – 24 maart 1812, (inventaris nr. 5)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen in het grafboek van de Gereformeerde kerk te Ankeveen vanaf 31 januari 1700 tot en met 24 maart 1812, zoals vastgelegd in inventarisnummer 5. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Een weergave in bladzijde-volgorde van het grafboek. De klappers verwijzen naar de bladzijde-nummers in het grafboek.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen.
– b op achternaam van de overledenen.
– c op voornaam van de verwanten.
– d op achternaam van de verwanten.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op bladzijde-volgorde
Sortering op datum
Index voornaam overledenen
Index achternaam overledenen
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Gereformeerd, begraafinschrijvingen 3 januari 1700 … 15 oktober 1828, (inventaris nr. 6)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen in het grafboek van de Gereformeerde kerk te Ankeveen vanaf 3 januari 1701 tot en met 15 oktober 1828, zoals vastgelegd in inventarisnummer 6. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Een weergave in bladzijde-volgorde van het grafboek.
Achterin het grafboek ná bladzijde 91 staat een lijst van begravenen op het kerkhof. Deze lijst staat op niet-genummerde bladzijden, maar is echter wel chronologisch opgesteld. De klappers verwijzen naar de bladzijde-nummers in het grafboek. Als de bladzijde khof wordt genoemd, wordt verwezen naar bovengenoemde lijst van begravenen op het kerkhof.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen.
– b op achternaam van de overledenen
– c op voornaam van de verwanten.
– d op achternaam van de verwanten.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op bladzijde-volgorde
Sortering op datum
Index voornaam overledenen
Index achternaam overledenen
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen