Gooiland

Laren

Resolutieboek Laren NH,
Deel – II
Transcriptie door de heer W.J. Willard.

Registers van de Rooms Katholieke Kerk
Doopinschrijvingen:
26-06-1704…30-12-1724 (inv. nr. 3)
15-01-1725…14-03-1746 (inv. nr. 4)
Begraafinschrijvingen:
08-01-1725..15-05-1774 (inv. nr. 4)

Klappers van het oud rechterlijk archief
07-06-1667…25-06-1668 (inv. nr. 3234)
31-10-1661…23-05-1672 (inv. nr. 3235)
22-09-1710…28-09-1772 (inv. nr. 3239)

Rooms Katholiek, Doopinschrijvingen 26 juni 1704 – 30 december 1724, (inventaris nr. 3)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Rooms Katholieke Kerk te Laren vanaf 26 juni 1704 tot en met 30 december 1724, zoals vastgelegd in inventarisnummer 3 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– b op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Rooms Katholiek, Doopinschrijvingen 15 januari 1725 – 14 maart 1746, (inventaris nr. 4)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Rooms Katholieke Kerk te Laren vanaf 15 januari 1725 tot en met 14 maart 1746, zoals vastgelegd in inventarisnummer 4 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– b op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Rooms Katholiek, Inschrijvingen der overledenen 8 januari 1725 – 15 mei 1774, (inventaris nr. 4)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen van de Rooms Katholieke Kerk te Laren vanaf 8 januari 1725 tot en met 15 mei 1774 zoals vastgelegd in inventarisnummer 4 van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Een chronologische weergave van de begraafinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam op van de overledenen
– b op achternaam van de overleden
In de klappers komen dus zowel de namen van de overledenen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen
Index achternaam overledenen
Standaardafkortingen

Oud rechterlijk archief, Van 7 juni 1767 tot en met 25 juni 1668, (inventaris nr. 3234)

Toelichting
Dit boek bevat klappers op de akten van het Oud-rechterlijk archief(ORA) van Laren en Blaricum vanaf 7 juni 1667 tot en met 25 juni 1668 zoals vastgelegd in inventarisnummer ORA 3234. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Per akte een opsomming van genoemde personen en hun functie daarbij.
2. Index
– a op voornaam van de betrokkenen.
– b op achternaam van de betrokkenen.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op folionummer
Index voornaam betrokkenen
Index achternaam betrokkenen
Standaardafkortingen

Oud rechterlijk archief, Van 31 oktober 1661 tot en met 23 mei 1672, (inventaris nr. 3235)

Toelichting
Dit boek bevat klappers op de akten van het Oud-rechterlijk archief(ORA) van Laren en Blaricum vanaf 31 oktober 1661 tot en met 23 mei 1672 zoals vastgelegd in inventarisnummer ORA 3235. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Per akte een opsomming van genoemde personen en hun functie daarbij.
2. Index
– a op voornaam van de betrokkenen.
– b op achternaam van de betrokkenen.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op folionummer
Index voornaam betrokkenen
Index achternaam betrokkenen
Standaardafkortingen

Oud rechterlijk archief, Van 22 september 1710 tot en met 28 september 1722, (inventaris nr. 3239)

Toelichting
Dit boek bevat klappers op de akten van het Oud-rechterlijk archief (ORA) van Laren en Blaricum vanaf 22 september 1710 tot en met 28 september 1722 zoals vastgelegd in inventarisnummer ORA 3239. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Per akte een opsomming van genoemde personen en hun functie daarbij.
2. Index
– a op voornaam van de betrokkenen.
– b op achternaam van de betrokkenen.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam betrokkenen
Index achternaam betrokkenen
Standaardafkortingen