Gooiland

Gooise bronnen

Registre Civique 1811

Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Boekje met de door afdelingsleden van de afdeling Gooiland ingetypte plaatsen voor het landelijke project van de afdeling Computer Genealogie.
Kanton Loosdrecht, Hilversum, Naarden, Weesp en Loenen

Kwartierstatenboek 1989

Van de afdeling Gooi- en Eemland ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum.
Kwartierstatenboek

Ode aan de moeder 1999

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum.
Ode aan de moeder

Kroniek I van Lambert Rijkckxz Lustigh (1656-1727)

Handgeschreven tekst van Lambert Rijkckxz Lustigh getranscribeerd door Jan Schipper. Deze 214 pagina’s tellende kroniek bestrijkt een periode van 1713 – 1722 en bevat beschrijvingen van talrijke onderwerpen uit die tijd.
Kroniek L.R. Lustig.

Erfgooiers, Koptienden en DTB boeken

Aangeleverd door de heer L. J. de Beer
‘Het Gooi algemeen’ bevat de informatie over Erfgooiers en Koptienden, bij de plaatsnamen vindt u DTB boeken, klik op een plaats om verder te gaan:

Het Gooi algemeen Ankeveen Baarn Blaricum
Bussum Hilversum Kortenhoef Laren
Naarden Nederhorst den Berg ‘s Graveland

Algemene toelichting voor al deze boeken:
Bij het samenstellen van deze klappers is gebruik gemaakt van zgn. standaard afkortingen voor de voornamen en de achternamen. Hiermee wordt bereikt dat allerlei naam/schrijfvarianten van eenzelfde naam in de klappers bij elkaar staan. Voorbeelden:

Voornamen De afkorting agn. wordt o.a. gebruikt voor Agnes, Agnietje maar óók voor Niesje en Niesjen.
Achternamen De afkorting goij wordt gebruikt voor o.a. Gooijer, Goijer, Gooyer en Goyer.
Overigens, het begrip achternaam wordt óók gebruikt voor namen, die waarschijnlijk patroniemen zijn. Zo wordt voor de naam “Jannetje Gijsberts” de naam Gijsberts opgenomen in de kolom achternaam, alhoewel het waarschijnlijk een patroniem is.
Afkortingen
soort
Afk. = Standaardafkorting
moe = moeder
pa = vader
get = doopgetuigen
srt = rol van de persoon in de inschrijving
man = bruidegom
vro = bruid
rel = relatie ( dwz. relatie ten opzichte van de bruidegom of bruid)
ovl = overledene
verw = verwant

Wij wensen u veel succes toe bij uw onderzoekingen, maar wij adviseren u om alle gevonden inschrijvingen te verifiëren met de originele tekst, zoals deze in de studiezaal van het stadsarchief beschikbaar is. Daarin vindt u ook nog informatie over de eigenaren van de graven en soms hun huismerken.