Gooiland

Baarn

Registers van de:
Rooms Katholieke Kerk

Doopinschrijvingen:
23-08-1703…25-12-1757 (inv. nr. 5)
Trouwinschrijvingen:
10-09-1703…13-05-1757 (inv. nr. 5)
Begraafinschrijvingen
07-03-1744…30-03-1758 (inv. nr. 5)

Registers van de Rooms Katholieke Kerk, Doopinschrijvingen 23 augustus 1703…25 december 1757, (inventaris nr. 5)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Rooms Katholieke Kerk te Baarn vanaf 23 augustus 1703 tot en met 25 december 1757, zoals vastgelegd in inventarisnummer 5 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.
Het origineel is – behalve dat het moeilijk leesbaar is – zeer ongestructureerd samengesteld.
Daarom wordt bij de inschrijvingen verwezen naar de desbetreffende bladzijdenummers. Het boek is belangwekkend door de vele inschrijvingen van Hilversummers in de 18e eeuw. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Rooms Katholieke Kerk, Trouwinschrijvingen 10 september 1703 – 13 mei 1757, (inventaris nr. 5)

Toelichting
Dit boek bevat de trouwinschrijvingen van de Rooms Katholieke Kerk te Baarn vanaf 10 september 1703 tot en met 13 mei 1757, zoals vastgelegd in inventarisnummer 5 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.
Het origineel is – behalve dat het moeilijk leesbaar is – zeer ongestructureerd samengesteld. Daarom wordt bij de inschrijvingen verwezen naar de desbetreffende bladzijdenummers. Het boek is belangwekkend door de vele inschrijvingen van Hilversummers in de 18e eeuw. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Een chronologische weergave van de inschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam
– b op achternaam
In de klappers komen zowel de namen van bruid en bruidegom als van de echtgenoten van een eerder huwelijk voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index op voornaam
Index op achternaam
Standaardafkortingen

Registers van de Rooms Katholieke Kerk, Overlijdensinschrijvingen 7 maart 1744 – 30 maart 1758, (inventaris nr. 5)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen van de Rooms Katholieke Kerk te Baarn vanaf 7 maart 1744 tot en met 30 maart 1758, zoals vastgelegd in inventarisnummer 5 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.
Het origineel is – behalve dat het moeilijk leesbaar is – zeer ongestructureerd samengesteld. Daarom wordt bij de inschrijvingen verwezen naar de desbetreffende bladzijdenummers. Het boek is belangwekkend door de vele inschrijvingen van Hilversummers in de 18e eeuw. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
-a Een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en hun verwanten
– b op achternaam van de overledenen en hun verwanten

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen en verwanten
Index achternaam overledenen en verwanten
Standaardafkortingen