Gooiland

Archieven in het Gooi

Archiefdiensten in het Gooi, de Noordelijke Vechtstreek en Eemland

Voor genealogisch en historisch onderzoek in het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek is er een belangrijke website www.gooienvechthistorisch.nl

De gemeentelijke archieven zelf zijn bij twee diensten ondergebracht:

  • Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum waar de archieven van Ankeveen, Blaricum, ‘s-Graveland, Hilversum, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Nederhorst den Berg en Wijdemeren worden beheerd.
  • Het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (voorheen Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen) waar onderzoek mogelijk is naar de geschiedenis van Bussum, Huizen, Muiden en Naarden

Voor een overzicht van de archieven van beide organisaties Klik Hier

De website van het Streekarchief bevat ook overzichten van de aanwezige bronnen die primair belangrijk zijn voor genealogie: Klik Hier, waarbij het onderscheid vóór en na 1811 duidelijk naar voren komt. Van deze bronnen zijn ook indexen (klappers) aanwezig. Tot nu toe zijn deze bronnen nog uitsluitend toegankelijk door een bezoek aan de archieven. Veel werk wordt gestoken in het on-line digitaal beschikbaar maken van deze indexen.

Deze archiefdiensten bewaren niet alleen gemeentelijke archieven maar ook archieven van verenigingen, scholen, kerken en families.

Bij beide archiefdiensten vindt u een bibliotheek met boeken over de geschiedenis van het Gooi en de Vechtstreek en boeken die hulp bieden bij archiefonderzoek in Nederland. Deze boeken, waaronder unieke exemplaren, worden niet uitgeleend maar kunnen in de studiezalen van de archieven worden ingezien.

Daarnaast worden bij beide archiefdiensten verschillende plaatselijke en regionale kranten bewaard waarvan u op deze site een selectie vindt.

De foto- en tekeningenverzamelingen van de archiefdiensten laten zien hoe het er in de verschillende plaatsen in vroeger tijden uit zag.
Recent zijn de gegevens die van belang zijn voor familieonderzoek zijn aangevuld met genealogische toegangen die on-line op te zoeken zijn. Het gaat om digitale indexen op doop-, trouw- en begraafboeken, oud-rechterlijke archieven en oud-notariële archieven uit de periode 1550-1811 van Ankeveen, Blaricum, ’s-Graveland, Hilversum, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht en Nederhorst den Berg.

Eemland
Wie voorouders uit het Gooi onderzoekt zal ook gauw in plaatsen buiten het tegenwoordige Gooi terecht komen, bijvoorbeeld veelal in Eemnes en de diverse wijken van Amersfoort (bijv. Hoogland, Stoutenburg) .
Een toegang tot de Eemland archieven is bijvoorbeeld: Klik Hier
De betreffende gemeentes zijn Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest, Kamp Amersfoort.
Zeer relevant zijn ook de volgende archieven:
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (150.000) records uit de regio Eemland kunt u raadplegen (inclusief scans) op de website van het Utrechts archief
Bunschoten:
deze zijn alleen in te zien op het gemeentehuis in Bunschoten of zijn online te raadplegen op de website Erfgoed Bunschoten.

Soest: deze zijn alleen in te zien op het gemeentehuis in Soest. Meer informatie vindt u op de website van gemeentearchief Soest.

De kaarten van de Waterschapsarchieven zijn overgebracht naar het Gelders Archief.

Het Utrechts Archief bezig is met het digitaliseren en indexeren van de notariële archieven uit de stad Utrecht. Ook daarin komen veel personen uit het Gooi en omstreken voor. Er kan gezocht worden op naam maar ook per plaats! Link: Klik Hier

De digitaliserings-, indexatie- en transcriptie projecten zijn nog in volle gang en we zullen trachten u op de hoogte te houden. Mocht u goede ervaring hebben met speciale websites die vooral voor het Gooi relevant zijn, dan houden wij ons aanbevolen voor uw suggesties.

Historisch Archief Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Polderarchieven, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Op bijvoorbeeld de pagina “Genealogie” zijn onder meer gegevens over stemgerechtigden, foto’s van molenaarsfamilies, lijsten van bestuursleden van hoogheemraadschappen.