Gooiland

Bestuur

FunctieNaamEmail
Voorzitter
Afgevaardige AV
voorzitter GOI

Louis Heinsman
mail
Kandidaat secretarissecretaris GOI

Dik Jager
mail
Penningmeester
Vice-afgevaardigde AV
penningmeester GOI
Maarten van Mourik
mail
Webredacteurwebredacteur GOI
Anne Schley
mail