Gooiland

‘s-Graveland

Registers van de :
Nederduits Gereformeerde Kerk
Doopinschrijvingen:
04-08-1658…24-06-1725 (inv. nr. 14)
08-07-1725…02-09-1792 (inv. nr. 15)
15-09-1792…08-03-1812 (inv. nr. 16)
Begraafinschrijvingen:
18-05-1731…30-12-1829 (inv. nr. 17a)
Grafboek:
05-11-1698…25-11-1829 (inv. nr. 17)

Impost op begraven en successierechten
Begraafinschrijvingen:
23-11-1695…23-12-1757 (inv. nr. 20)
09-10-1741…12-04-1749 (inv. nr. 21)
12-04-1749…23-12-1757 (inv. nr. 22)
06-01-1758…21-01-1765 (inv. nr. 23)
06-01-1758…19-12-1811 (inv. nr. 24)

Registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk, Doopinschrijvingen 4 augustus 1658 – 24 juni 1725, (inventaris nr. 14)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Nederduits Gereformeerde Kerk te ‘s Graveland vanaf 4 augustus 1658 tot en met 24 juni 1725, zoals vastgelegd in inventarisnummer 14 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk, Doopinschrijvingen 8 juli 1725 – 2 september 1792, (inventaris nr. 15)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Nederduits Gereformeerde Kerk te ‘s Graveland vanaf 8 juli 1725 tot en met 2 september 1792 zoals vastgelegd in inventarisnummer 15 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk, Doopinschrijvingen 15 september 1792 – 8 maart 1812, (inventaris nr. 16)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Nederduits Gereformeerde Kerk te ‘s Graveland vanaf 15 september 1792 tot en met 8 maart 1812 zoals vastgelegd in inventarisnummer 16 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam op van de dopelingen
– b op voornaam van de verwanten
– c op achternaam van de verwanten
In de klappers komen dus zowel de namen van de dopelingen als hun verwanten voor.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk, Begraafinschrijvingen 18 mei 1731 – 30 december 1829, (inventaris nr. 17)

Toelichting
De overledenen van ‘s Graveland werden in de 18e eeuw in verschillende registers ingeschreven.
Het begraafboek der gereformeerde kerk (1731…1829) DTB nr 17
Het register van aangifte voor de impost (1695…1757) DTB nr 20b
Het register van aangifte voor de impost (1741…1749) DTB nr 21b
Het register van aangifte voor de impost (1749…1757) DTB nr 22b
Het register van aangifte voor de impost (1758…1765) DTB nr 23b
Het register van aangifte voor de impost (1758…1805) DTB nr 24b
Het register van overledenen tbv successierechten (1806…1811) DTB nr 24c
Kopie begraafboek der gereformeerd kerk (1731…1811) DTB nr 24c
Sommige boeken zijn afschriften, die op een later tijdstip gemaakt zijn. Hierdoor komt de naam van een overledene soms wel in 3 verschillende registers voor. Het verdient aanbeveling alle boeken te raadplegen, temeer omdat er onderlinge verschillen in voorkomen.
Dit boek bevat de inschrijvingen in het begraafboek van de gereformeerde Kerk vanaf 18 mei 1731 tot en met 30 december 1829 (inventarisnummer 17). Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Een chronologische weergave van de inschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en hun verwanten.
– b op achternaam van de overledenen en hun verwanten.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen en verwanten
Index achternaam overledenen en verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk, Grafboek 5 november 1698 – 25 november 1829, (inventaris nr. 17)

Toelichting
De overledenen van ‘s Graveland werden in de 18e eeuw in verschillende registers ingeschreven.
Het begraafboek der gereformeerde kerk (1731…1829) DTB nr 17
Het grafboek der gereformeerde kerk (1698… 1829) DTB nr 17
Het register van aangifte voor de impost (1695…1757) DTB nr 20b
Het register van aangifte voor de impost (1741…1749) DTB nr 21b
Het register van aangifte voor de impost (1749…1757) DTB nr 22b
Het register van aangifte voor de impost (1758…1765) DTB nr 23b
Het register van aangifte voor de impost (1758…1805) DTB nr 24b
Het register van overledenen tbv successierechten (1806…1811) DTB nr 24c
Kopie begraafboek der gereformeerd kerk (1731…1811) DTB nr 24c
Sommige boeken zijn afschriften, die op een later tijdstip gemaakt zijn. Hierdoor komt de naam van een overledene soms wel in 3 verschillende registers voor. Het verdient aanbeveling alle boeken te raadplegen, temeer omdat er onderlinge verschillen in voorkomen.
Dit boek bevat de inschrijvingen in het grafboek van de gereformeerde Kerk vanaf 5 november 1698 tot en met 25 november 1829. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Een weergave in volgorde van de bladzijdenummers.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen.
– b op achternaam van de overledenen
– c op voornaam van de verwanten.
– d op achternaam van de verwanten.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op bladzijdenummer
Index voornaam overledenen
Index achternaam overledenen
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Impost, Overlijdensinschrijvingen 23 november 1695…23 december, 1757 (inventaris nr. 20)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen in het Impostregister te ‘s Graveland vanaf 23 november 1695 tot en met 23 december 1757, zoals vastgelegd in inventarisnummer 20 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en hun verwanten
– b op achternaam van de overledenen en hun verwanten

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen en verwanten
Index achternaam overledenen en verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Impost, Overlijdensinschrijvingen 9 oktober 1741…12 april 1749, (inventaris nr. 21)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen in het Impostregister te ‘s Graveland vanaf 9 oktober 1741 tot en met 12 april 1749, zoals vastgelegd in inventarisnummer 21 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en hun verwanten
– b op achternaam van de overledenen en hun verwanten

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen en verwanten
Index achternaam overledenen en verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Impost, Overlijdensinschrijvingen 12 april 1749…23 december 1757, (inventaris nr. 22)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen in het Impostregister te ‘s Graveland vanaf 12 april 1749 tot en met 23 december 1757, zoals vastgelegd in inventarisnummer 22 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en hun verwanten
– b op achternaam van de overledenen en hun verwanten

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen en verwanten
Index achternaam overledenen en verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Impost, Overlijdensinschrijvingen 6 januari 1758…21 januari 1765, (inventaris nr. 23)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen in het Impostregister te ‘s Graveland vanaf 6 januari 1758 tot en met 21 januari 1765, zoals vastgelegd in inventarisnummer 23 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en hun verwanten
– b op achternaam van de overledenen en hun verwanten

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen en verwanten
Index achternaam overledenen en verwanten
Standaardafkortingen

Registers van de Impost en successierechten, Overlijdensinschrijvingen 6 januari 1758…19 december 1811, (inventaris nr. 24)

Toelichting
Dit boek bevat de inschrijvingen van de overledenen in het Impostregister en aansluitend het register van overledenen t.b.v successierechten te ‘s Graveland vanaf 6 januari 1758 tot en met 19 december 1811, zoals vastgelegd in inventarisnummer 24 in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de overlijdensinschrijvingen.
2. Klappers
– a op voornaam van de overledenen en hun verwanten
– b op achternaam van de overledenen en hun verwanten

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Index voornaam overledenen en verwanten
Index achternaam overledenen en verwanten
Standaardafkortingen