Gooiland

Bussum

Bussum diverse documenten

Buurmeesterboek 1750…1809

Uittreksel klapper Oud-Notariële Archieven

Doop- Trouw- en Begraafregisters van de:
Rooms Katholieke Kerk

Richtlijnen t.b.v. onderzoek in:
Bevolkingsregister
Civiele registers
DTB Naarden

Bewonerslijsten:
Erfgooierslijst 1708
Stemlijst 1799
Bewonerslijst 1808
Bewonerslijst 1855

Uittreksel Gaarderboeken Naarden:
Gaarderboek 1733
Gaarderboek 1739
Gaarderboek 1749

Oud-Notariële akten

Toelichting
In het Rijksarchief te Haarlem bevindt zich een groot aantal oud-notariële archieven van Noord-Hollandse notarissen. Al jaren lang worden door een aantal vrijwilligers – onder leiding van de heer Blok – van de akten fiches gemaakt met de namen en woonplaatsen die in deze akten voorkomen. Inmiddels bestaat er een verzameling fiches van akten waarin de naam Bussum voorkomt.
Om een betere toegang tot de informatie van de akten te verkrijgen is deze verzameling fiches door ons in een computer verwerkt. Het resultaat vindt u in deze klapper. De originele akten bevinden zich in het Rijksarchief te Haarlem. Het stadsarchief te Naarden bezit eveneens de akten op microfiches. U kunt dus in deze klapper zoeken naar de voor u belangwekkende namen en met de inventarisdeelnummers (invdlnrs) naar Haarlem resp. Naarden om de akten te raadplegen. Dit boek is opgebouwd uit 2 delen:
1. Een klapper gesorteerd op inventaris-deelnummer.
2. Indexen
– a op voornaam van de betrokkenen
– b op achternaam van de betrokkenen

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Index op inventaris-deelnummer
Index voornaam betrokkenen
Index achternaam betrokkenen
Standaardafkortingen

Registers van de Rooms Katholieke Kerk
Doopinschrijvingen 28 september 1796 – 5 maart 1812, (inventaris nr. 1, archief Bussum)

Toelichting
Dit boek bevat de doopinschrijvingen van de Rooms Katholieke Kerk te Bussum vanaf 28 september 1796 tot en met 5 maart 1812, zoals vastgelegd in inventarisnummer 1 van het archief van Bussum. Dit archief bevindt zich in het Stadsarchief te Naarden. Het is opgebouwd uit 2 delen:
1. Sortering
– a Een chronologische weergave van de doopinschrijvingen.
– b Een sortering op voornaam vader. Hierdoor staan de inschrijvingen van de kinderen uit één gezin onder elkaar.
2. Klappers
– a op voornaam van de dopelingen.
– b op voornaam van de verwanten.
– c op achternaam van de verwanten.

Deze bestanden zijn als volgt te raadplegen:
Sortering op datum
Sortering op voornaam vader
Index voornaam kind
Index voornaam verwanten
Index achternaam verwanten
Standaardafkortingen