NGV Schepperle Award

NGV Schepperle Award

Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Genealogische Vereniging heeft besloten om jaarlijks een prijs toe te kennen aan een persoon of groep die zich op het gebied van familiekunde (genealogie), genetica en/of heraldiek heeft onderscheiden. Daarbij gaat om aspecten als creativiteit, veelzijdigheid en deskundigheid, alsmede om de impact in Nederland van het uiteindelijke resultaat.

De toe te kennen prijs draagt de naam: NGV Schepperle Award. De prijs is vernoemd naar de heer George Schepperle, die vele jaren trouw en actief lid is geweest van de NGV en binnen de vereniging allerlei rollen heeft vervuld. Na zijn overlijden mocht de NGV een deel van zijn nalatenschap ontvangen, waarmee de heer Schepperle ook na zijn overlijden een grote bijdrage levert aan de groei en bloei van de vereniging.

Nominaties voor de NGV Schepperle Award kunnen worden ingediend door leden van de NGV en andere belangstellenden middels het daarvoor beschikbare opgaveformulier.

Uit alle inzendingen kiest het Hoofdbestuur een drietal finalisten. Hun prestaties zullen worden gepresenteerd op een landelijk evenement van de NGV. Vervolgens krijgen de aanwezigen bij zo’n evenement de gelegenheid om een winnaar te kiezen.

Voor het jaar 2023 zal de NGV Schepperle Award worden toegekend op het landelijk evenement, dat op zaterdag 7 oktober in Utrecht plaatsvindt.

REGLEMENT VOOR 2023

  1. NGV-leden en andere belangstellenden kunnen tot 1 september 2023 nominaties indienen bij de secretaris van de NGV () door invulling van het opgaveformulier op de pagina ngv-schepperle-award;
  2. Men kan zichzelf nomineren of één of meer andere personen of groepen;
  3. Bij de nominatie mag het gaan om een boek, een artikel, een lezing, een webinar of een andere prestatie op het gebied van familiekunde (genealogie), genetica en/of heraldiek.
  4. Er geldt geen drempel ten aanzien van de omvang van de prestatie;
  5. De genealogische prestatie dient in belangrijke mate recent te zijn geleverd, bij voorkeur in 2023;
  6. Het hoofdbestuur zal na de sluiting van de opgavetermijn een drietal nominaties als finalist selecteren en voordragen voor de verkiezing van de NGV Schepperle Award 2023;
  7. Bij de selectie gaat het om aspecten als creativiteit, veelzijdigheid en deskundigheid, alsmede om de impact in Nederland van het uiteindelijke resultaat;
  8. De verkiezing van de winnaar vindt plaats door de aanwezigen bij het landelijk evenement op zaterdag 7 oktober in Utrecht;
  9. Degene die een nominatie doet, gaat ermee akkoord dat de informatie die door hem of haar verstrekt wordt, openbaar gemaakt mag worden en vrijwaart de NGV van eventuele aanspraken van derden ter zake.