In dienst van Napoleon

In dienst van Napoleon

Het lot van jongemannen in het gebied Tussen Vecht en Eem, 1810-1814

Op de website www.infransediensttussenvechteneem.nl worden de verhalen verteld van ca. 560 jongemannen uit 18 plaatsen in het gebied tussen Vecht en Eem, die tussen 1810 en 1814 onder Napoleon dienden. Het waren jongemannen die al in het Hollandse Leger hadden gediend, vrijwilligers en dienstplichtigen. Wanneer kwamen ze in dienst, in welk regiment ze dienden en hoe verging het hun daar.
Basis voor de lijst van militairen is de Database van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Voor nadere details verwijst het NIMH naar de ‘Service Historique de la Défense’ in Vincennes/Parijs (SHD), waar slechts een deel van de stamboeken is gescand. Het gaat dan om de boeken waarin de militairen die deel uitmaakten van de Keizerlijke Garde (subserie 20YC) en de Linieregimenten (subserie 21YC) geregistreerd staan. De overige stamboeken moeten nog gedigitaliseerd worden.