NGV Zuid-Limburg

Laatste Nieuws

Zuid-Limburg

De NGV afdeling Zuid-Limburg is één van de ruim twintig afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en is in 1973 opgericht als ‘afdeling Limburg’. De afstand van het noordelijkste puntje van de provincie (Mook en Middelaar) tot het zuidelijkste puntje in de buurt van Vaals bedraagt ca. 140 km en bleek te groot voor het samenbrengen van leden van een afdeling. De huidige afdeling omvat Midden- en Zuid-Limburg met als grootste steden Maastricht, Heerlen, Sittard en Roermond.

De afdeling wordt door een afdelingsbestuur geleid. Voor de namen en e-mailadressen van de bestuursleden ga je naar de Bestuurspagina; voor een overzicht van de activiteiten naar de Agenda.

Vier maal per jaar verschijnt ons tijdschrift ‘GeneVer‘ met genealogische artikelen van onze leden, wetenswaardigheden en informatie over activiteiten. Drie keer is er een thema-nummer uitgebracht als ook drie kwartierstatenboeken. Alleen het Derde Limburgs Kwartierstatenboek is nog te koop. Daarnaast bezit de afdeling een vrij grote bibliotheek en een collectie CD-ROMS/DVDs.

Limburg als lappendeken

Voor het beoefenen van genealogie in het Limburgse gebied is het goed om iets van haar geschiedenis te kennen.

Hertogdom Limburg 1660

Het grondgebied van het huidige Limburg was vanaf de latere middeleeuwen meestal verdeeld tussen het hertogdom Brabant, hertogdom Gulik, hertogdom Gelre, het prinsdisdom Luik, de prinsbisschop van Keulen en het middeleeuwse hertogdom Limburg. Deze hertogen en bisschoppen waren nominaal onderhorigen van de keizer van het Roomse Rijk, maar in de praktijk gedroegen ze zich als onafhankelijke vorsten, die vaak onderling in oorlog waren. Hun conflicten werden dikwijls op Limburgs gebied uitgevochten wat zo dan ook bijdroeg aan de versnippering van het gebied.

In 1795 werd Maastricht ingelijfd bij de Franse Republiek, waarmee voorgoed een einde kwam aan de eeuwenoude tweeherigheid. Maastricht werd de hoofdstad van het department Nedermaas. De erfenis van de Franse Tijd is, over het geheel bezien, geen positieve. Kerken, kapittels en kloosters waren opgeheven, waardevolle inventarissen verkocht of vernield, bibliotheken, archieven en schatkamers geplunderd, en eeuwenoude instellingen die zich bezighielden met de zorg voor zieken, armen en ouden van dagen afgeschaft. De inlijving bij Frankrijk betekende ook dat de Burgerlijke Stand al in 1796 werd ingevoerd; het overgrote deel van Nederland volgde pas in 1811. In deze periode werden de akten in het Frans opgesteld. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor veel familienamen van immigranten soms verbasterd of vernederlandst werden.

Nederlands Limburg is in zijn huidige vorm ontstaan na de afscheiding van België en kreeg in 1839 de status van het Hertogdom Limburg als persoonlijk bezit van Koning Willem I. Vanaf 1867 is het een volwaardige provincie van Nederland.