NGV Zuid-Limburg

Laatste Nieuws

Zuid-Limburg

De NGV afdeling Zuid-Limburg is één van de ruim twintig afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en is in 1973 opgericht als ‘afdeling Limburg’. De afstand van het noordelijkste puntje van de provincie (Mook en Middelaar) tot het zuidelijkste puntje in de buurt van Vaals bedraagt ca. 140 km en bleek te groot voor het samenbrengen van leden van een afdeling. De huidige afdeling omvat Midden- en Zuid-Limburg met als grootste steden Maastricht, Heerlen, Sittard en Roermond.

Voor het beoefenen van genealogie in het Limburgse gebied is het goed om iets van haar geschiedenis te kennen. Lees: ‘Limburg als lappendeken‘.

Vier maal per jaar verschijnt ons tijdschrift ‘GeneVer‘ met genealogische artikelen van onze leden, wetenswaardigheden en informatie over activiteiten. Drie keer is er een thema-nummer uitgebracht als ook drie kwartierstatenboeken. Alleen het Derde Limburgs Kwartierstatenboek is nog te koop. Daarnaast bezit de afdeling een vrij grote bibliotheek en een collectie CD-ROMS/DVDs.

Voor een overzicht van de activiteiten ga naar de Agenda.

De afdeling heeft een afdelingsbestuur. Voor de namen en e-mailadressen van de bestuursleden ga je naar de pagina Bestuur;