NGV Zuid-Limburg

Afdelingstijdschrift GeneVer

GeneVer (Genealogische Verkenningen) is het magazine van de afdeling Zuid-Limburg en verschijnt vier keer per jaar. In het blad informeren we u o.a. over activiteiten in de regio, nieuwe boeken en interessante websites. Het biedt een platform voor onze leden om korte genealogische artikelen te publiceren en aardige vondsten en ervaringen te delen. Tevens is er gelegenheid voor het stellen genealogische vragen, waarna de reacties op vragen weer worden opgenomen.
ISSN: 1387-3814.

Leden kunnen kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en parentelen inzenden. U mag alle relevante opmerkingen vermelden. Indien u gebruik heeft gemaakt van minder bekende bronnen of gegevens heeft overgenomen van anderen, dan is het sterk aan te bevelen de bron – in een voetnoot – op te nemen. Denkt u echter wel aan de privacy van nog levende personen, waarbij u gebonden bent aan de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG). Publicaties worden onder verantwoordelijkheid van de inzender geplaatst.


Leden van de afdeling Zuid-Limburg krijgen het tijdschrift gratis toegezonden.
Overige leden van de NGV kunnen ‘GeneVer’ ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling (kosten € 12,00 per jaar).

Redactie