NGV Zuid-Limburg

Bestuur

Bestuurspagina

Postadres secretariaat: Bergerstraat 115, 6226 BC Maastricht

Samenstelling Bestuur

Functie Naam Tel E-mail
Voorzitter Lambert Damen 06-1534 4590 mail
Secretaris Peter-Paul Kolber 043-325 8611 mail
Penningmeester Marinus Thoonsen 06-4181 9916 mail
Bestuurslid vacature   mail
Bestuurslid vacature   mail

Ander taken in het bestuur

Functie Naam Tel E-mail
Afgevaardigde AV Peter-Paul Kolber 043-325 8611 mail
Vice-afgevaardigde Lambert Damen 06-1534 4590 mail
Redactie GeneVer Marinus Thoonsen 06-4181 9916 mail
Beheer Bibliotheek Arno Griens 045-531 9529 mail
Beheer Databestand Arno Griens 045-531 9529 mail
Webredactie Peter-Paul Kolber bij voorkeur via mail

Rooster van aftreden

Volgens de statuten worden bestuursleden gekozen voor een periode van drie jaar. Daarna zijn zij terstond herkiesbaar. We zijn altijd op zoek naar leden die ons bestuur willen komen versterken, want op een gegeven moment moet het voor de zittende bestuursleden mogelijk zijn om het stokje over te dragen. Belangstelling? Neem contact op met de secretaris of spreek een van ons aan op een bijeenkomst.

Bestuurssamenstelling per 12 november 2022Bestuurslid sindsaftredend
L.J.C. (Lambert) Damen, voorzitter2019-2025
P.P. (Peter-Paul) Kolber, secretaris1994-1997, 2001-2023
mr M.T.H. (Marinus) Thoonsen, penningmeester2022-2024
vacature2023
vacature2024
vacature 2025
vacature 2023