NGV Zuid-Limburg

Bestuur

Bestuurspagina

Postadres secretariaat: Bergerstraat 115, 6226 BC Maastricht

Samenstelling Bestuur

Functie Naam Tel E-mail
Voorzitter Lambert Damen 06-1534 4590 mail
Secretaris Peter-Paul Kolber 043-325 8611 mail
Penningmeester Marinus Thoonsen 06-4181 9916 mail
Bestuurslid Ron de Ruijter   mail
Bestuurslid Wiel Ackermans   mail
Bestuurstaken Naam Tel E-mail
Afgevaardigde AV Peter-Paul Kolber 043-325 8611 mail
Vice-afgevaardigde Lambert Damen 06-1534 4590 mail
Redactie GeneVer Marinus Thoonsen 06-4181 9916 mail
Webredactie en
nieuwsbrieven
Peter-Paul Kolber bij voorkeur via mail
Vrijwilligers Naam Tel E-mail
Social Media Angelo Verbrugge
Beheerder Bibliotheek Arno Griens 045-531 9529 mail
Beheerder Databestand Arno Griens 045-531 9529 mail
Werkgroep Bidprentjes Arno Griens 045-531 9529 mail
– dhr. R. Collaris
– dhr. W. Collaris
– mevr. Y. Drummen
– dhr. J. de Groot
– dhr. H. Vanhommerig
Registre Civique Project Arno Griens 045-531 9529 mail
– mevr. Y. Drummen
– dhr. H. Huisman
– dhr. H. Vanhommerig

Rooster van aftreden

Volgens de statuten worden bestuursleden gekozen voor een periode van drie jaar. Echter in het rooster van aftreden vult een gekozen bestuurslid een open plaats in, daardoor kan de periode korter worden. Dit wordt gedaan om een evenwichtig rooster van aftreden te krijgen. Na een periode zijn zij terstond herkiesbaar. We zijn altijd op zoek naar leden die ons bestuur willen komen versterken of als vrijwilligers willen ondersteunen. Op een gegeven moment moet het voor de zittende bestuursleden mogelijk zijn om het stokje over te dragen. Belangstelling? Neem contact op met de secretaris of spreek een van ons aan op een bijeenkomst.

Bestuurssamenstelling per 29 april 2023Bestuurslid sindsaftredend
L.J.C. (Lambert) Damen, voorzitter2019-2025
P.P. (Peter-Paul) Kolber, secretaris1994-1997, 2001-2026
mr M.T.H. (Marinus) Thoonsen, penningmeester2022-2024
C.G.H.M (Ron) de Ruijter2023-2026
W.I. (Wiel) Ackermans2023-2025