NGV Zuid-Limburg

Bidprentjes

Bidprentjes

Een bidprentje is een klein prentje dat binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven. Behalve de religieuze afbeelding, staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed.

De meest bekende bidprentjes zijn die die tijdens de uitvaart aan de aanwezigen worden uitgedeeld. Daar waar vroeger op dit soort bidprentjes meestal een heilige werd afgebeeld in zwart-wit, wordt nu ook vaak een kruis of de overledene zelf afgebeeld. Verder worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld.

Bidprentjes zijn een waardevolle bron van gegevens voor mensen die stamboomonderzoek doen. Het gebruik van een bidprentje komt bijna uitsluitend voor onder katholieken.

Derde Bidprentjes DVD

De afdeling Zuid-Limburg beschikt over een grote collectie van meer dan 300.000 bidprentjes (348.254 records). Tijdens de 11e Genealogiedag Limburg in het RHCL te Maastricht (2016) is de Derde Bidprentjes DVD verschenen. Deze DVD bevat naast de gecorrigeerde en aangevulde gegevens van de vorige CDs de bidprentjes uit de verzameling van Arthur Cransveld uit Vaals en uit de verzameling van pastoor Penders zaliger welke wordt beheerd door de Pastoor Joseph Penders Stichting. Pastoor Penders werd geboren in Dieteren en was priester in Haelen, Meijel, Blerick-Boekend, Swartbroek en Heel. Uit deze plaatsen komen zeer veel prentjes voor. Via andere priesters en verzamelaars kreeg hij veel prentjes uit de rest van Nederlands en Belgisch -Limburg en Brabant. Door de mijnbouw zijn er veel Noord-Nederlanders en buitenlanders (vooral Polen) naar Limburg gekomen. Ook van deze mensen zijn er dus bidprentjes aanwezig. Het bestand wordt continue uitgebreid dankzij de schenking van verschillende leden.

DVD met meer dan 300 000 Bidprentjes

De gegevens van de bidprentjes op deze CD zijn onderverdeeld in vijf PDF bestanden genaamd: “Lijst op familienaam overledene”, “Lijst op familienaam partner”, “Lijst op geboorteplaats”, “Lijst op overlijdensplaats” en Totaalbestand. Allemaal hebben ze een alphabetische navigatie structuur. Op de DVD staan geen afbeeldingen.

De Derde Bidprentjes DVD kan besteld worden en kost € 10,00 voor leden en € 15,– voor niet-NGV leden.
Bestellen kan alleen door overmaking van het verschuldigde bedrag PLUS € 2,00 verpakkings- en portokosten op reknr NL61 INGB 0007 7509 68 ten name van Arno Griens te Landgraaf onder vermelding van “NGVZLB5”, uw postcode èn huisnummer waar de DVD naartoe gestuurd moet worden.

Beheerder: Arno Griens