Verenigingsavonden najaar 2024

Verenigingsavonden najaar 2024

Begin 2024 zijn we gestart met bijeenkomsten ‘nieuwe stijl’: de verenigingsavonden. Deze verlopen volgens ons in een gezellige, leerzame en verbindende sfeer. We gaan door met deze opzet.

De avond begint met een korte presentatie door een van onze leden. Dat kan gaan over het eigen onderzoek of bijvoorbeeld een minder bekende bron. Voor de avonden in het najaar zijn we nog op zoek naar leden die een half uurtje iets willen vertellen over hun ervaringen.

Na de pauze interviewt -bij toerbeurt- een van onze leden een ander lid. Zo leren we elkaar beter kennen en horen we waar iemand onderzoek naar doet. Van het interview wordt een verslag gemaakt waarin we ook de belangrijkste familienamen uit het onderzoek vermelden. Het verslag komt in ons afdelingsblad ‘GeneVer’ dat door leden binnen de afdeling, maar ook daarbuiten wordt gelezen. Hopelijk levert dat reacties op.

In het laatste deel van de avond blijft tijd over voor het stellen van vragen. die betrekking hebben op uw eigen onderzoek. Verder kan een ieder wetenswaardigheden delen met de groep. Bijvoorbeeld iets over uw onderzoek, een mooie bron, een minder bekende website of een genealogisch of heemkundig evenement.

De verenigingsavonden zijn een keer per maand op een donderdag op onze vaste locatie Odasingel 90 te Sittard. De data voor najaar 2024 zijn 12 september, 10 oktober, 21 november en 12 december. Er zijn geen bijeenkomsten in de maanden juli en augustus.

PS: Voor 2025 hebben we gekozen voor een vaste donderdag in de maand: de derde donderdag (met uitzondering van de maanden juli en augustus). Noteer alvast de volgende data: 16 jan, 20 feb, 20 mrt, 17 apr, 15 mei, 19 jun, 18 sept, 16 okt, 20 nov en 18 dec 2025.