NGV Zuid-Limburg

Genealogie Walenkamp

De familie Walenkamp in Nederland heeft een website met gegevens over haar genealogische voorgeschiedenis. Deze is toegankelijk voor iedereen; alleen bij een database met persoonsgegevens is een (opvraagbaar) wachtwoord vereist. De website bevat een uitgebreide beschrijving van 600 jaar voorgeschiedenis aan de hand van een familieboek, dat is gepubliceerd in …

Jaarvergadering Zuid-Limburg voorjaar 2023

Op zaterdag 29 april 2023 heeft de afdeling Zuid-Limburg haar Jaarvergadering gehouden in Lemiers, gemeente Vaals. Geheel in stijl met vorige bijeenkomsten begonnen we met koffie en vlaai, de ledenvergadering, gevolgd door een lezing, een gezamenlijke lunch en ‘s-middags een excursie. Een van de gebruikelijke agendapunten was de bestuursverkiezing. Daarnaast …

GensDataPro 3.0.6.1

Afgelopen week is er weer een update van GensDataPro beschikbaar gekomen. Deze update bevat o.a. nieuwe SC-bestanden (versie 3.09) en het aangepaste WieWasWie helpbestand. Een interessante aanpassing is de vereenvoudiging van het maken van een index bij rtf-bestanden. Eerder was daarvoor een macro nodig. Nu komt bij het openen van …

Jaarvergadering Zuid-Limburg najaar 2022

Vooraankondiging Op zaterdag 12 november 2022 houdt de afdeling Zuid-Limburg een Jaarvergadering. De vergadering zal plaatsvinden in Roermond. Reserveer alvast deze datum in uw agenda! Aansluitend aan de Jaarvergadering, is er een gezamenlijke activiteit met de sectie Genealogie van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Familiekunde Vlaanderen afdeling Limburg en …

Adelsdiploma voor jonkheer Frans Lauta van Aijsma

Sinds gisteren, 26 september 2022, mag de 77-jarige Frans Lauta van Aijsma uit Apeldoorn zich officieel jonkheer noemen. Uit handen van directeur-generaal Hanneke Schipper-Spanninga van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kreeg hij op de secretarie van de Hoge Raad van Adel in Den Haag zijn adelsdiploma overhandigd. Het diploma …