NGV Zuid-Limburg

Jaarvergadering NGV afdeling Zuid-Limburg

Vooraankondiging Op zaterdag 12 november 2022 houdt de afdeling Zuid-Limburg een Jaarvergadering. De vergadering zal plaatsvinden in Roermond. Reserveer alvast deze datum in uw agenda! Aansluitend aan de Jaarvergadering, is er een gezamenlijke activiteit met de sectie Genealogie van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Familiekunde Vlaanderen afdeling Limburg en …

Adelsdiploma voor jonkheer Frans Lauta van Aijsma

Sinds gisteren, 26 september 2022, mag de 77-jarige Frans Lauta van Aijsma uit Apeldoorn zich officieel jonkheer noemen. Uit handen van directeur-generaal Hanneke Schipper-Spanninga van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kreeg hij op de secretarie van de Hoge Raad van Adel in Den Haag zijn adelsdiploma overhandigd. Het diploma …