NGV Zuid-Limburg

CD-ROMs en DVDs

Collectie CD-ROMs en DVDs

De afdeling Zuid-Limburg beschikt over een verzameling CD-ROMs en DVDs, uitgegeven door verschillende archieven, stichtingen, verenigingen en werkgroepen. Het betreft facsimile uitgave van periodieken en transcriptie van databestanden.

Bent u lid van de NGV en wilt u gegevens opvragen uit (een van) deze databestanden; dan kan dat. Stuur e-mail aan de beheerder van de databestanden onder vermelding van uw NGV-lidnummer, het bestand waaruit u gegevens wilt laten opzoeken en de familienaam die u zoekt (maximaal 2 namen per keer – per bestand).

Limburg – Periodieken en Databestanden

 • “Mededelingen 1991-1997” van de NGV afdeling Zuid-Limburg (CD-ROM). (inv.nr. CD-16)
 • Kennisgevingen geboorten de Limburger; (inv.nr. CD-27)
 • “Meer dan 300.000 bidprentjes”, NGV afdeling Zuid-Limburg (DVD, 2016).
  Deze DVD vervangt de eerdere CD-ROMs. Bestelcode: NGVLBZ5
 • Jubileum DVD “25 jaar NGV afdeling Zuid-Limburg” (DVD, 2006)
  Bestelcode: NGVLBZ4
 • “Werkgroep Waubach”, Genealogische Data CD GWW-1; (inv.nr. CD-24)
  De CD-Rom bevat DTB’s (Doop-Trouw-Begraaf), BS (Burgelijke Stand) gegevens en Gezinsklappers van net over de grens van Limburg in Duitsland en de Zuid-Limburgse plaatsen Eijgelshoven, Nieuwenhagen, Schaesberg, Rimburg en Ubach over Worms. Overzicht van de OCGL werkgroep Waubach CD-ROM.
 • “Genealogische Werkgroep Waubach”, GWW-2 Gezinsklappers van Duits grensgebied en Landgraaf (inv.nr. CD62)
 • “Bevolkingsregister Schinveld 1797-1945” (inv.nr. CD-30)
 • “Gendalim Index 0.3”. 2.5 miljoen Limburgse genealogische gebeurtenissen (DTB’S).
  Meer info over deze CD-ROM op de GenDaWin website van de Stichting Limburgs Genealogisch Archief.
 • Hamers Bulletin 1985-2004 (Registre Civique van kanton Sittard 1799); tijdschrift van de Hamers vereniging (inv.nr. CD-47)
 • Gezinsoverzichten Gemeente Leudal (inv.nr. CD65)

Nederland – Periodieken en Databestanden

 • Historische Gemeente Atlas van Nederland; (inv.nr. CD-01)
 • DVD “60 jaar Gens Nostra 1946-2006”; het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging in Adobe pdf-formaat. (inv.nr. DVD-12)
 • 60 jaar NGV Kwartierstaten
 • Gens Data 1983-2000; (inv.nr. CD-29)
 • “Jubileum DVD 2004” – NGV afdeling Kempen- en Peelland. (inv.nr. CD-39)
 • “Gooise Geslachten” – NGV afdeling Gooiland. (inv.nr. CD-40)
 • ” 40 jaar Hollands Noorderkwartier” – NGV afdeling Hollands Noorderkwartier. (inv.nr. CD-44)
 • Powerpoint presentatie afdeling Flevoland; (inv.nr. CD-36)
 • “Nederland’s Adelboek 1903-1987” De 78 uitgegeven delen van “het rode boekje” 45.000blz; (inv.nr. CD-19)
 • “Nederlands’s Patriciaat” De eerste tachtig deeltjes werden van 1910 tot 1997 gepubliceerd en bevatten de genealogieën van ruim 1750 vooraanstaande families.; (inv.nr. CD-14)
 • “De Navorscher 1851-1960” is een algemeen historisch tijdschrift met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde. In haar meer dan 100 jarig bestaan is “de Navorscher” uitgegroeid tot een omvangrijke bron; een naslagwerk van meer dan 55.000 pagina’s.; (inv.nr. CD-15)
 • 100 jaargangen tijdschrift “De Nederlandsche Leeuw” (1883-1983).”De Nederlandsche Leeuw” is het langst bestaande genealogische en heraldische tijdschrift in Nederland. In de beginjaren ging de meeste aandacht nog uit naar bestaande adellijke geslachten en naar de families die in de zestiende en zeventiende eeuw de Republiek als natie hielpen vestigen. Na de eerste wereldoorlog worden de oude familieaantekeningen meer en meer aangevuld met vondsten uit overheidsarchieven. Na de tweede wereldoorlog begon het terrein van onderzoek zich geleidelijk te verbreden. Er kwamen meer publicaties over families die niet tot de adel of het patriciaat behoorden. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek, en met de inzet van de heraldiek en de zegelkunde ontrafelden zij voorheen schijnbaar onoplosbare problemen.; (inv.nr. CD-08)
 • “De Wapenheraut” met toegevoegd “Genealogische Gedenkwaardigheden in en uit Kerken uit Drenthe en Overijssel”. Een integrale weergave van het belangrijke Genealogische maandblad “De Wapenheraut” dat uitgegeven is tussen 1897 en 1920. In totaal meer dan 11.000 pagina’s! (inv.nr. CD-06)
 • “Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarboek 1947-1996 en Mededelingen 1947-1994” (inv.nr. CD-07)
 • “Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Nederland” Deze CD-ROM bevat de volledige serie van 13 vrij zeldzame en daardoor kostbare boeken uitgegeven door Mr. PC. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje van 1919-1961. Zij bieden een schat aan heraldische en genealogische gegevens.; (inv.nr. CD-05)
 • “Armorial General tome I (1884) en tome II (1887)” door J.R. van Rietstap. Circa 120.000 wapenbeschrijvingen. Franstalig, zonder index. Dit is niet de getekende versie door V. en V.H. Rolland die meestal wordt geraadpleegd.; (inv.nr. CD-11)
 • “De Brabantse Leeuw 1952-2001”; (inv.nr. CD-32)
 • “Taxandria 1894-1943”, het tijdschrift voor Noord-Brabantse geschiedenis en volkskunde (ca 16.000 pagina’s) met bronnenpublicaties, genealogische gegevens, beschrijvingen van heerlijkheden en hun geschiedenis, kerkgeschiedenis enz.; (inv.nr. CD-09)
 • Afstammingsreeksen hertogen van Brabant; (inv.nr. CD-46)
 • “Algemeen Nederlands Familieblad” tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-, wapen-, zegelkunde, enz. (ruim 6000 pagina’s”); (inv.nr. CD-10)
 • “Kwartierstatenboeken I t/m XII” – Genealogische Vereniging Prometheus. (inv.nr. CD-41)
 • “89.576 Bidprentjes van voor 1900” uit de verzameling van L.W.Trompenaars. (inv.nr. CD-42)
 • 50 jaar “Ons voorgeslacht” CD1 Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ” Ons voorgeslacht”
  Maandblad jaargangen 1-50 (1946-1995)
  Jaarboeken 1-5 (1954-1969)
  Zuidhollandse genealogien deel I & II (1986,1991)
 • 60 jaar “Ons voorgeslacht” CD2 Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ” Ons voorgeslacht”
  -Maandblad jaargangen 51-60 (1996-2005)
  -Zuidhollandse Stam en Naamreeksen
  -Parenteel Doen Beijenz. deel I
  -Hollandse Stam en Naamreeksen deel I
  -Hollandse Stam en Naamreeksen deel II
  -Bloedverwanten van Prins Maurits
 • De families van der Meer en Vermeer
  -uitgegeven door Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ” Ons voorgeslacht”
 • 1987-2007 NGV Afdeling Zaanstreek-Waterland
  -artikel, kwartierstaten, parenteel en stamreeks uit het gebied Zaanstreek-Waterland
  -indexen van bronnen uit Akswijk, Edam, Koog aan de Zaan, Kwadijk, Middelie, Oostzaandam, Volendam, Warder, Westzaan en Zaandijk.
  -Mededelingenbladen 1988 t/m 2005
  -Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren deel 1 en 2
  -Terug in de tijd deel 1
  -Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief
 • Voorouders op de eilanden IJsselmonde en de Hoekse Waard
 • Amsterdamse Publicaties (13 mei 2006)
  -5 door de afdeling Amsterdam uitgegeven kwartierstatenboeken
  -boek “Uw Amsterdam” (1988)
  -afdelingsblad Amstelland 1990-2005
  -project Familienaam=Plaatsnaam
  -Adelingswebsite met daarin o.a. repertorium op de achternamen die voorkomen in de afdelingsbibliotheek.
 • Familienaam = beroep
 • 250 Oude plattegronden en Vestingwerken uit Nederland
 • Huwelijken Burgelijke stand 1811-1922 Provincie Noord-Brabant

België – Periodieken en Databestanden

 • “Rode Leeuw” met alle pagina’s van dit contactblad van de V.V.F.-Limburg (België) vanaf 1969 tot en met 1999, zonder index. (Deze is in papieren vorm uitgebracht); (inv.nr. CD-13)
 • “Vlaamse Stam”, maandblad van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 1965-2001; (inv.nr. CD-33)
 • “Genealogie uit Limburg – 2005” van de PRO-GEN gebruikersgroep Limburg. Met 384 Limburgse kwartierstaten; 54 Limburgse geslachten; Bewerkte PR/BS van 66 gemeenten; Meer dan 190.000 bidprentjes; 149.000 achternamen uit parochieregisters; Volkstelling 1796 van 17 gemeenten; 1.071.272 personen in VVF-indexen.

Duitsland – Periodieken en Databestanden

 • “Genealogische Datenbank des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V.”, 6 delen DTB uit Duitse grensgebied en enkele Nederlandse plaatsen. (CD-1, 2, 3, 4, 5 en 6) Overzicht van de  Erkelenzer Lande CD-ROM’s.
  • Heiraten Erkelenz (CD1); (inv.nr. CD-20)
  • DTB Erkelenz (CD2); (inv.nr. CD-21)
  • DTB Erkelenz (CD3); (inv.nr. CD-22)
  • DTB Erkelenz (CD4); (inv.nr. CD-31)
  • DTB Erkelenz (CD5); (inv.nr. CD-38)
  • DTB Erkelenz (CD6); (inv.nr. CD-43)
 • “Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V.” De CD-ROM’s bevatten de DTB-gegevens van Kreis-Heinsberg (net over de grens van Limburg in Duitsland) inclusief de Nederlandse plaatsen Rimburg en Ubach over Worms (gem. Landgraaf). In totaal meer dan 3 miljoen namen! Overzicht van de WGfF CD-ROM
  • WGfF-1 (DTB kreis Heinsberg Duitsland); (inv.nr. CD-02)
  • WGfF-2 (DTB kreis Heinsberg Duitsland); (inv.nr. CD-03)
  • WGfF-3 (DTB kreis Heinsberg Duitsland); (inv.nr. CD-04)
  • WGfF-4 (DTB kreis Heinsberg Duitsland); (inv.nr. CD-23)
 • FOKO-CD 2003/2004 – 1.35 miljoen familienamen uit Duitsland. Duitse versie van Contactdienst. (inv.nr. CD-37)
 • Ahnenforschung und Familienforschung (Manfred Kannen); (inv.nr. CD-28)
 • Genealogie Schevenhütter; Duitse plaats nu horende bij Stolberg (inv.nr. CD-66)

Overige – Periodieken en Databestanden

 • De Karel CD – 59.000 nazaten van Karel de Grote. Bestand voor Brothers Keeper 6. (inv.nr. CD-34)
 • Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
 • “Western Europe Vital Records Index”, set van 14 cd’s met 12.500.000 namen (inv.nr. CD-35)