NGV Zuid-Limburg

Links

Algemeen

De belangrijkste websites voor vinden van primaire bronnen zijn – specifieke voor Limburg – AEZEL en landelijk de website WieWasWie.

Verder een overzicht van de archieven en organisaties in de provincie Limburg en enkele interessante websites voor Nederland, Belgié en Duitsland (Noordrijn-Westfalen) die van belang kunnen zijn voor onderzoek met betrekking tot Limburg.

Voor archieven van en in andere provincies kijk op een website van een van de ruim twintig andere afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Aezel

AEZEL (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen), ook bekend als Limburg TimeMachine, wil erfgoedinformatie van mens en goed digitaliseren en laagdrempelig én authentiek visualiseren en beschikbaar stellen aan een groot publiek. Op de viertalige website kan gezocht worden op Personen, Bronnen en Objecten.
– Genealogische gegevens is oorspronkelijk afkomstig van AlleLimburgers en daarna verder uitgebreid.
– Registres Civiques (Franse voorloper van het bevolkingsregister uit 1796) te raadplegen
– Kadastrale gegevens met o.a. minuutplans.
Vrijwilligers van de NGV afdeling Zuid-Limburg ondersteunen enkele activiteiten w.o. Registres Civiques.
https://aezel.eu/

N.B. AlleLimburgers met 3 miljoen aktes uit Nederlands Limburg en enkele aangrenzende plaatsen in België en Duitsland. Sinds 2019 zijn alle data van Alle Limburgers opgenomen in aezel.eu. Dat is een innovatieve website waarin de gegevens uit Alle Limburgers gecombineerd worden met kadastrale gegevens van percelen en eigenaren, naast andere thema’s zoals Begraafplaatsen en Stolpersteine. Sinds die tijd worden er ook geen nieuwe gegevens meer aan Alle Limburgers toegevoegd, maar wel aan AEZEL. https://allelimburgers.nl

CBG | Centrum voor Familiegeschiedenis

WieWasWie bevat meer dan 240 miljoen personen in de database
– CBG Algemene informatie – https://www.wiewaswie.nl/
– CBG Familienamen: Waar komt een familienaam in Nederland voor? – https://cbgfamilienamen.nl
– CBG Verzamelingen: meer dan 10 miljoen familieadvertenties, familiedrukwerk en bronnen – https://cbgverzamelingen.nl

Archieven en organisaties in Limburg

Historisch Centrum Limburg, Maastricht

RHCL (voorheen Rijksarchief Limburg) beheert arhieven van de Provincie Limburg, de gemeenten Beekdaelen (deels), Eijsden-Margraten, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Valkenburg a/d Geul, Vaals en Voerendaal.
https://www.rhcl.nl

Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Maastricht

Het LGOG is dé vereniging op het gebied van de Limburgse Historie. Zij organiseren activiteiten, geven publicaties uit en beheren meerdere collecties. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van Limburg kan lid worden en deelnemen aan deze activiteiten. Op dit moment telt de vereniging meer dan 2.000 leden. Daarnaast zijn ze een belangrijke speler in het erfgoedveld en zijn ze betrokken bij meerdere initiatieven.
https://lgog.nl

Stichting Edmond Delhougne, Roermond

Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de genealogie en streekgeschiedenis, in het bijzonder in de provincie Limburg en de aanpalende gebieden in Duitsland en België. Daarnaast verricht het instituut in opdracht van derden genealogisch onderzoek. De stichting beschikt over een collectie van meer dan 1.000.000 bidprentjes, waarvan er ruim 560.000 zijn gedigitaliseerd.
Vrijwilligers van de NGV afdeling Zuid-Limburg ondersteunen enkele activiteiten, w.o. bidprentjes.
https://stichtingedmonddelhougne.nl/index.html

Sociaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

SHCL is een studie- en documentatiecentrum voor de geschiedenis van Nederlands Limburg. Het verricht wetenschappelijk onderzoek, beheren een grote bibliotheek en verzamelen archieven.
https://shclimburg.nl

Rijckheyt, Heerlen

Rijckheyt – Centrum voor Regionale Geschiedenis beheert de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal. zie ook: Historisch Centrum Limburg.
https://rijckheyt.nl

Kerkrade

Gemeentearchief Kerkrade beheert de parochiearchieven van bijna alle parochies van dekenaat Kerkrade.
https://www.kerkrade.nl/gemeentearchief

Valkenburg a/d Geul

Gemeentearchief Valkenburg a/d Geul beheert de archieven van de gemeente Valkenburg, Houthem, Berg en Terblijt. Zie: Historisch Centrum Limburg.

Euriogionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen

EHC beheert de archieven van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen en de omliggende Euregio.
https://www.dedomijnen.nl/collecties/over-erfgoedcentrum-de-domijnen/

Echt-Susteren

Gemeente Echt-Susteren met plaatsen: Echt, Nieuwstad, Roosteren en Susteren
https://www.echt-susteren.nl/digitaal-archief

Gemeentearchief Roermond

Gemeentearchief Roermond met gemeenten Roermond, Leudal en Roerdalen
https://www.archiefroermond.nl/nl

Gemeentearchief Venlo

Gemeentearchief Venlo met gemeenten Venlo, Tegelen, Belfeld en Maasbree.
https://archief.venlo.nl/

Gemeentearchief Venray

Gemeentearchief Venray – https://www.venray.nl/gemeentearchief-en-vak-o
Overzicht van deelnemers – https://rooynet.nl/deelnemers

Gemeentearchief Weert

Gemeentearchief Weert beheert de BS en DTB van Weert en Stamproy
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Welkom/Genealogie

Nederland

FamilySearch

FamilySearch – Grootste wereldwijde verzameling van scans van verschillende plaatsen, provincies en landen w.o. met originele akten (DTB en BS van Nederland), begraafplaatsen, bevolkingsregsiters, immigraties, naturalisaties, militairen en kranten. Bijeengebracht door De Kerk van Jezus Christus Heiligen der Laatste Dagen (Utah, USA).
https://www.familysearch.org/search/catalog

Archieven.nl

Archieven met 90 deelnemende organisaties
https://www.archieven.nl

Delpher

Website met gratis online toegang tot ruim 130 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.
https://www.delpher.nl

Geneanet

Geneanet is een gemeenschap van meer dan 4 miljoen leden die hun genealogische informatie delen. Oorspronkelijk een Frans initiatief, maar met leden uit verschillende Europese landen. Website in meerdere talen.
https://nl.geneanet.org/

Open Archieven

Open Archieven is een initiatief van Bob Coret. Door de open data van archieven en onderzoekers te hergebruiken maakt Open Archieven een innovatieve portal die historische persoonsgegevens vanuit geïndexeerde bronnen op een gebruikersvriendelijke en vernieuwende wijze aan eindgebruikers beschikbaar stelt. De vernieuwing komt vooral tot uiting door het automatisch koppelen aan andere akten, personen in andere databronnen en aanvullende context informatie.
https://www.openarch.nl

België | Belgique | Belgien

Rijksarchief België

Rijksarchief Belgie – In de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van meer dan 100 jaar oud kan je talrijke inlichtingen over jouw voorouders terugvinden. Ze bevatten geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten en kunnen gratis worden geraadpleegd via onze zoekrobotten, waaronder “Zoeken naar personen”, waarin je meer dan 33 miljoen namen kan opzoeken. Website in vier talen.
https://arch.arch.be/

Familiekunde Vlaanderen

Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen vzw is een cultureel-erfgoedorganisatie die actief is op het vlak van familiegeschiedenis en familiaal erfgoed. Vele vrijwilligers zetten zich in om het onderzoek naar familiegeschiedenis te faciliteren. Dit gebeurt aan de hand van familiekundige dienstverlening en advies en door het aanbieden van een over geheel Vlaanderen en Brussel verspreid aanbod van cursussen en voordrachten omtrent familiegeschiedenis. Het tijdschrift “De Rode Leeuw” is een onmisbare bron van informatie voor Vlaams-Limburgse genealogen en heraldici.
https://familiekunde-vlaanderen.be/

Familiekunde Vlaanderen Provincie Limburg vsw

Familiekunde Vlaanderen heeft meerdere documentatiecentra en is evenals de NGV organiseerd in regionale afdelingen. De afdeling Limburg heeft haar documentatiecentrum in Genk. Op de volgende pagina staan links naar archieven in de provincie Vlaams-Limburg.
https://www.familiekunde-limburg.be/links

Duitsland | Deutschland

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland

WGOD stelt zich ten doel: vergemakkelijking van de oriëntering ten behoeve van het genealogisch onderzoek in Duitsland. Het verenigingsblad Gens Germana verschijnt 3 tot 4 keer per jaar.
https://wgod.nl/

Archive in Nordrhein Westfalen

Archive in Nordrhein Westfalen met meer dan 475 deelnemende instellingen. Website in Duits èn Nederlands.
https://www.archive.nrw.de/nl

Archion

Archion – Online historische Evangelische Kirchenbüchern. Website in Duits en Engels
https://www.archion.de/

Katholische Archive

Katholische Archive ist een project dvan de Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in Deutschland, het Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz en van het Aartsbisdom Keulen.
http://www.katholische-archive.de

Matricula Online

Matricula Online – Kerkboeken (DTB) van Duitstalige landen w.o. Duitsland, Oostenrijk Polen, Servië en Slovenië. Website in Duits en Engels.
https://data.matricula-online.eu/de/

Van de webredactie

Werk een link niet meer, staat er iets fout vermeldt of heeft u een belangrijke website die in bovenstaande lijst opgenomen zou moeten worden, stuur ons dan een bericht. Voor nieuwe websites vragen wij u de naam van de organisatie, korte omschrijving en/of doelstelling en de weblink. Op deze pagina nemen wij geen links van persoonlijke websites op. Mogelijk dat wij later daarvoor een aparte pagina inrichten.