‘Stamboom op internet publiceren’ door Angelo Verbrugge

‘Stamboom op internet publiceren’ door Angelo Verbrugge

Op de verenigingsavond van 8 februari 2024 kijken we naar de publicatie mogelijkheden op internet.

Steeds weer de vraag hoe het vele werk dat in het maken van een stamboom behouden kan blijven voor het nageslacht. De een zweert bij het maken van een boek of kwartierstaat. De ander bij publicatie op het internet. Er zijn al heel wat (stam-)bomen opgezet en evenzoveel discussies over gevoerd.

Als je besluit om te publiceren op internet rijzen er verschillende vragen op.
Hoe doe je dat?
Wat heb je hiervoor nodig?
Wáár publiceer je?
Wát publiceer je?
Hoe borg je de publicatie?

Angelo Verbrugge heeft evenals u geworsteld met deze vragen. Hij is niet almachtig en heeft niet dé oplossing. Wel heeft hij ruime ervaring opgebouwd met verschillende sites en neemt hij ons mee in zijn overwegingen en toont hij verschillen bij het publiceren op internet.

P.S. De verschillende van zijn publicaties zijn te bereiken via zijn portaal Wandelengel. er zijn links naar o.a. zijn familie-website o.b.v. GensDataPro en de familiekroniek.

Na de pauze is er -zoals gebruikelijk- gelegenheid voor het stellen van vragen. die betrekking hebben op uw eigen onderzoek. Verder kan een ieder wetenswaardigheden delen met de groep. Bijvoorbeeld een mooie bron, een minder bekende website of een genealogisch of heemkundig evenement.

Locatie: Odasingel 90, Sittard. Aanvang 19:30 uur, zaal open om 19:00 uur.