Dionysius de Kartuizer, monnik te Roermond – lezing door Peter Thissen

Dionysius de Kartuizer, monnik te Roermond – lezing door Peter Thissen

Datum: 25 april 2024
Tijd: 20:00 - 21:45
Locatie: Odasingel 90, 6131 GZ Sittard, zaal open 19.30 uur
Lezing

Dionysius de Kartuizer (1402-1471) was één van de grootste mystici en theologen van zijn tijd. Hij leefde als monnik in het Roermondse kartuizerklooster, maar zijn geschriften werden nog eeuwen na zijn dood door heel Europa gedrukt en gelezen.

Op 3 december 2022 ging in de Roermondse Caroluskapel onder grote belangstelling het kistje open waar zijn schedel in bleek te zitten. Sindsdien is een kostbaar onderzoek gaande naar het DNA-materiaal van deze schedel; ook een documentaire is gepland. Uit het DNA-materiaal kan blijken welke mensen van tegenwoordig nog genetisch verwant zijn aan de monnik. Maar dit DNA-onderzoek laat de historische bronnen buiten beschouwing, alhoewel die belangrijke informatie leveren over wat er met de schedel is gebeurd sinds Dionysius overleed.

Peter Thissen heeft die bronnen wel geanalyseerd. Hij beantwoordt de vraag hoe zeker het is dat de schedel in het kistje inderdaad van Dionysius de Kartuizer is geweest. Dus beantwoordt hij ook de vraag hoe zinvol het DNA-onderzoek bij voorbaat eigenlijk was en is. In zijn lezing besteedt Peter Thissen aandacht aan de vraag wat genealogisch onderzoek aan de hele affaire nog kan toevoegen.

De lezing is een gezamenlijke activiteit van de Sectie Genealogie van het LGOG en NGV afdeling Zuid-Limburg.

Spreker: Peter Thissen (1966) is ook in zijn werk headhunter. Als historicus is hij gespecialiseerd in de geschiedenis van katholieke geleerdheid en kloosterbibliotheken in de vroegmoderne periode. Hij promoveerde in 2012 op een proefschrift over de bibliotheek van het Roermondse kartuizerklooster waar Dionysius woonde.

Afbeelding: Dionysius tussen de Madonna en Sint-Joris (ets uit 1532) Wikipedia