Genealogie Walenkamp

Genealogie Walenkamp

walenkamp-familiewapen
Familiewapen Walenkamp

De familie Walenkamp in Nederland heeft een website met gegevens over haar genealogische voorgeschiedenis. Deze is toegankelijk voor iedereen; alleen bij een database met persoonsgegevens is een (opvraagbaar) wachtwoord vereist.

De website bevat een uitgebreide beschrijving van 600 jaar voorgeschiedenis aan de hand van een familieboek, dat is gepubliceerd in 1998. Het is integraal opgenomen in 26 hoofdstukken, die als pdf vrij downloadbaar zijn. Deze hoofdstukken beschrijven de voorgeschiedenis tot in de 14e eeuw. De herkomst van de familie is de boerderij Wallenkamp in Rhade (Noord Rijn Westfalen), gelegen tussen Wesel en Münster. De familie is via Wesel in 1782 naar Leiden getrokken, en in de 19e eeuw zijn meerderen naar de USA ge-emigreerd. Het familieboek beschrijft families met o.a. de namen Wale(n)kamp, Wallenkamp, Wullenweber, Kortmann, Alkemade, Gunneweg, Raaymakers, Ramaekers, Heijs.

Aanvullend onderzoek van de laatste jaren is in 6 aparte pdf’s beschreven: een met gedetailleerde reconstructies van de gezinnen in Duitsland, over familieleden in Napoleon’s leger, over een 8-tal familieleden die in de VOC dienden, en over emigraties naar de US.

Website: Walenkamp.net